photo
11.05.2022

Unijny akt w sprawie danych: wspólna opinia EIOD i EROD

Podczas 64. posiedzenia plenarnego Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) i Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowali wspólną opinię dotyczącą proponowanego aktu w sprawie danych.

Akt w sprawie danych ma na celu ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących dostępu i wykorzystywania danych generowanych z szerokiej gamy produktów i usług, w tym przedmiotów podłączonych do Internetu („Internet rzeczy”), wyrobów medycznych lub zdrowotnych oraz wirtualnych asystentów. Dokument ten ma również na celu zwiększenie prawa osób, których dane dotyczą, do przenoszenia danych na podstawie RODO.

EIOD i EROD z zadowoleniem przyjmują wysiłki podjęte w celu zapewnienia, aby akt w sprawie danych nie oddziaływał na obecnie przyjęte ramy ochrony danych. Jeżeli chodzi o egzekwowanie przepisów, w opinii poparto wyznaczenie organów nadzorczych ds. ochrony danych jako właściwych organów odpowiedzialnych za monitorowanie stosowania aktu w sprawie danych w zakresie ochrony danych osobowych. EIOD i EROD zwracają się do współprawodawców o wyznaczenie krajowych organów ochrony danych jako właściwych organów koordynujących na mocy aktu w sprawie danych.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że akt w sprawie danych miałby również zastosowanie do wysoce wrażliwych danych osobowych, EIOD i EROD wzywają współprawodawców do zapewnienia należytej ochrony praw osób, których dane dotyczą. Za istotne należy uznać, aby dostęp, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez podmioty inne niż osoby, których dane dotyczą, odbywało się w pełnej zgodności ze wszystkimi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Równie istotna, zdaniem EIOD i EROD, jest możliwość skorzystania z urządzeń anonimowo lub w sposób jak najmniej inwazyjny w zakresie prywatności.

Dlatego też w opinii przedstawiono zalecenia dla współprawodawców, aby wprowadzić restrykcje lub ograniczenia dotyczące wykorzystywania danych generowanych w wyniku korzystania z produktu lub usługi przez jakikolwiek podmiot inny niż osoby, których dane dotyczą. Ograniczenia te powinny dotyczyć zwłaszcza wykorzystywania odpowiednich danych do celów marketingu bezpośredniego lub reklamy, monitoringu pracowników, czy obliczania lub modyfikowania składek ubezpieczeniowych albo punktowej oceny kredytowej.

Pełna treść wspólnej opinii.

Oświadczenie prasowe, dotyczące przyjętej opinii opublikowane zostało na stronie internetowej EROD. Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Porządek obrad 64. posiedzenia plenarnego EROD. 

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-05-11
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-09 15:12:34
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-09 15:42:43

Materiały do pobrania

Pobierz plik Oświadczenie EROD 64. posiedzenie plenarne EROD (tłumaczenie nieoficjalne) (PDF 449 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-12-09 15:41:48
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-09 15:41:48