photo
26.01.2022

XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych w szkołach

Jedni, jak uczniowie Gminnej Szkoły Podstawowej z Oławy, wyruszą na wyprawę w „Poszukiwaniu cyfrowych śladów". Inni, np. uczniowie starszych klas łódzkiego MIKRONA, będą na lekcjach języka angielskiego uczyć się wyjaśniać, jak zabezpieczyć dane osobowe na telefonie lub w mediach społecznościowych, wykorzystując w tym celu typowe dla ochrony danych osobowych słownictwo w tym języku.

28 stycznia przypada Dzień Ochrony Danych Osobowych. W tym roku wydarzenie to będziemy celebrować po raz szesnasty, a ogólnopolskie obchody tego wyjątkowego święta zostaną wzbogacone o liczne lokalne inicjatywy edukacyjne, które organizują szkoły uczestniczące w XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa", do czego zachęcał w liście otwartym do nauczycieli i uczniów Prezes UODO.

– Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w szkołach o bezpieczeństwie w sieci i ochronie danych osobowych będzie naprawdę głośno. Cieszy nas to ogromne zainteresowanie i zaangażowanie szkół w realizację obchodów i przygotowanie tak wielu inicjatyw dla uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów – powiedziała Marta Mikołajczyk, koordynatorka programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa".

Wśród inicjatyw edukacyjnych planowanych do realizacji w szkołach z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych przewidziano przede wszystkim pogadanki na temat ochrony danych i prywatności podczas lekcji wychowawczych. Przeprowadzone będą także lekcje tematyczne, np. z j. polskiego, informatyki, j. angielskiego, przedmiotów zawodowych.

Szkoły zaplanowały także projekcje prezentacji oraz filmów tematycznych przygotowanych przez uczniów. Przykładem takiego działania jest inicjatywa uczniów Technikum Reklamy z Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, którzy przygotowali prezentacje multimedialne o tematyce: cyberzagrożeń, cyfrowych śladów, reputacji w sieci oraz cyberprzemocy, które w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych będą przez nich prezentowane całej społeczności szkolnej i udostępnione uczniom z klas VII i VIII szkół podstawowych.

Organizowane będą wystawy plakatów, ulotek, prac konkursowych, komiksów wykonanych przy użyciu nowych technik i narzędzi graficznych. Przygotowano także zabawy – nawet dla przedszkolaków.

Ponieważ dużą popularnością wśród uczniów cieszą się zajęcia kodowania, szyfrowania, a także quizy interaktywne, krzyżówki, rebusy, przy wykorzystaniu licznych aplikacji/platform edukacyjnych, dlatego wielu nauczycieli zadbało, aby inicjatywy edukacyjne z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych zrealizować właśnie w takiej formie. Równie angażujące dla uczniów zajęcie typu gry, zarówno komputerowe, jak i terenowe, także będą w tym roku wykorzystywane do popularyzowania wiedzy na temat bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Niektóre placówki edukacyjne zamierzają zorganizować kampanie informacyjne na terenie szkół (np. przygotowanie prezentacji i naklejek, ulotek, plakatów, prezentacje filmów, kąciki informacyjne, gazetki, prezentacje działań podejmowanych w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa"). Odbędą się spotkania z ekspertami m.in. przedstawicielami policji, inspektorami ochrony danych. Ponadto uczniowie będą opracowywali poradniki, np. dla młodego użytkownika Internetu, kodeksy postępowania w Internecie.

W celu propagowania tematyki ochrony danych osobowych zostaną wykorzystane materiały przygotowane przez UODO:

  • porady z cyklu „Warto wiedzieć",
  • poradnik dla seniora,
  • webinaria.

Również placówki doskonalenia nauczycieli przygotowały własne inicjatywy. Przykładowo, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje w ramach swojej sieci ze szkołami, grę dydaktyczną.

Natomiast Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie wraz z UODO przeprowadzi 31 stycznia 2022 r. warsztaty online dla nauczycieli na temat wykorzystania TIK w działaniach wspomagających nauczanie o ochronie danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-01-26
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-09 15:12:10
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-09 15:55:17