photo
24.05.2022

Europejskie organy ochrony danych wzywają do ratyfikacji Konwencji 108+

Podczas 30. Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych jej członkowie przyjęli rezolucję w sprawie przyspieszenia ratyfikacji Konwencji 108+, której celem jest ochrona prywatności obywateli w nowej erze cyfrowej. W drugiej rezolucji organy przyjęły również podstawowe założenia dotyczące kontynuacji Konferencji.

Tegoroczne wydarzenie, zwane Wiosenną Konferencją, zostało zorganizowane przez chorwacki organ nadzorczy – Agencję Ochrony Danych Osobowych (AZOP) w dniach 19-20 maja 2022 r. i miało na celu wsparcie praktycznej współpracy i wymiany najlepszych praktyk między członkami Konferencji. Organy członkowskie przyjęły Rezolucję w sprawie potrzeby szybkiej ratyfikacji „Konwencji 108+”, zmodernizowanej Konwencji 108. Rezolucja wzywa rządy państw członkowskich Rady Europy, rządy państw trzecich do Rady Europy, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych do przyspieszenia procesu podpisania i ratyfikacji Konwencji 108+.

Konwencja 108, czyli Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, jest jedynym prawnie wiążącym traktatem na szczeblu międzynarodowym o ochronie danych osobowych. Konwencja została zmodernizowana w maju 2018 r. w drodze protokołu zmieniającego i bardzo ważne jest, aby ten wyjątkowy instrument został szybko wprowadzony w życie. Dzięki wyważonym standardom zmodernizowana konwencja ustanawia stopień ochrony osób fizycznych w stale rozwijającej się erze cyfrowej, aby w pełni korzystać z prawa do ochrony danych, a jednocześnie ułatwić swobodny przepływ danych z korzyścią dla naszych społeczeństw, gospodarek i zrównoważonego rozwoju.

Zdravko Vukić, dyrektor chorwackiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, powiedział: „Konferencja ta gwarantuje, że możemy prowadzić wspólną dyskusję na szczeblu europejskim i współpracować, aby osiągnąć ten sam cel. Naszym wspólnym celem jest skuteczna ochrona praw i interesów obywateli europejskich w stale zmieniającym się świecie, w którym swobodny przepływ danych osobowych między krajami odgrywa kluczową rolę dla wzrostu społeczno-gospodarczego w Europie. Innym elementem, który łączy nas i czyni Wiosenną Konferencję wyjątkową, jest fakt, że wszystkich nas łączy podejście oparte na prawach człowieka”.

Podczas Konferencji organy przyjęły drugą Rezolucję w sprawie wizji, misji oraz Grupy Sterującej Wiosennej Konferencji, zapewniając, że będzie ona nadal skutecznie realizowana we wszystkich priorytetowych wspólnych kwestiach przez europejskie organy ochrony danych.

Konferencja, w której udział wzięły organy z 40 krajów, w tym także przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, była dla organów wyjątkową i niepowtarzalną okazją do omówienia napotykanych problemów, najlepszych praktyk i strategii, w tym dotyczących ich własnej funkcji prognozowania, przekazywania danych i egzekwowania w zakresie spraw transgranicznych. W przyszłym 2023 roku gospodarzem Wiosennej Konferencji będzie węgierski organ nadzorczy, wydarzenie odbędzie się w Budapeszcie.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-05-24
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-12 07:12:59
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-12 07:34:08