photo
16.03.2023

Z licealistami o ochronie danych osobowych

Uczniowie jednego z warszawskich liceów ogólnokształcących spotkali się 16 marca 2023 r. z Jakubem Groszkowskim, Zastępcą Prezesa UODO oraz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. „Ile warte są Twoje dane? Kilka słów o wyzwaniach związanych z monetyzacją”.

– Ile warte są Twoje dane? Ile warte są Wasze dane? Uważam, że są bezcenne – stwierdził Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO, otwierając spotkanie z licealistami.

W pierwszej części spotkania Jakub Groszkowski zapoznał uczniów z zadaniami Prezesa UODO, wyjaśnił, na czym polega specyfika działalności organu nadzorczego i przybliżył strukturę organizacyjną UODO. Jednocześnie zachęcił młodzież do zainteresowania się ochroną danych osobowych jako dziedziną, o której warto myśleć także w kontekście wyborów dotyczących dalszej edukacji i drogi zawodowej.

Druga część spotkania była poświęcona zagadnieniu monetyzacji danych i zjawisku przypisywania danym osobowym konkretnej wartości pieniężnej. Dane osobowe użytkowników Internetu, są często traktowane jako świadczenie wzajemne za „darmowe” usługi cyfrowe lub za zniżki na produkty i usługi online. Z wielu takich produktów czy usług już obecnie korzysta także młodzież. W tej części spotkania ekspertka UODO zapoznała młodzież z definicją monetyzacji danych, zaprezentowała jej zastosowanie w biznesie oraz ryzyka dla ochrony danych.

Temat zajęć edukacyjnych oraz dyskusja z uczestnikami spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, czym są dane osobowe oraz to, że dane te stanowią wartość samą w sobie, ponieważ wprost odnoszą się do praw podstawowych jednostki. To od poziomu świadomości i stopnia dojrzałości konkretnej osoby zależy, czy i w jaki sposób zadba o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.

Zajęcia edukacyjne to kolejny obok ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa” przykład działań jakie UODO podejmuje na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych wśród dzieci i młodzieży.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-03-16
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-03-16 13:03:51
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-03-16 13:15:49

Galeria zdjęć

Grupa uczestników zajęć edukacyjnych pt. „Ile warte są Twoje dane? Kilka słów o wyzwaniach związanych z monetyzacją”. Grupa uczestników zajęć edukacyjnych pt. „Ile warte są Twoje dane? Kilka słów o wyzwaniach związanych z monetyzacją”. Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO przemawia do uczestników zajęć edukacyjnych pt. „Ile warte są Twoje dane? Kilka słów o wyzwaniach związanych z monetyzacją”. Grupa uczestników zajęć edukacyjnych pt. „Ile warte są Twoje dane? Kilka słów o wyzwaniach związanych z monetyzacją”.