photo
17.03.2023

Wizyta przedstawicieli Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw Człowieka

Urząd Ochrony Danych Osobowych 16 marca 2023 r. gościł przedstawicieli Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw człowieka. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele hiszpańskiego organu nadzorczego i koordynatorka programu EU4DigitalUA, którego celem jest rozwój cyfryzacji Ukrainy, w tym wsparcie w dostosowaniu ukraińskich przepisów ochrony danych osobowych do ram prawnych UE.

Spotkanie to odbyło się w związku z konferencją międzynarodową „Dostosowanie ochrony danych do ram prawnych UE. Otwieranie Ukrainie drogi do bezpieczniejszej przyszłości”, organizowaną w Warszawie 14 i 15 marca br. przez Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw człowieka we współpracy z koordynatorami projektu EU4DigitalUA. Konferencja ta miała na celu wsparcie Ukrainy w dostosowaniu ich prawa ochrony danych osobowych do ram prawnych UE.

– Cieszę się, że mamy dziś okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy naszymi organami i informacji na temat ustawodawstw krajowych, mechanizmów i praktyk instytucjonalnych w obszarze ochrony danych osobowych – powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO podczas oficjalnego powitania gości. – Chociaż droga Ukrainy do Unii Europejskiej wymaga wielu reform i dostosowań prawnych, chociażby w dziedzinie ochrony danych, wierzymy głęboko w jej powodzenie i wyrażamy pełne poparcie dla tego procesu i na każdym jego etapie jesteśmy gotowi, by wspierać w nim Ukrainę – naszych sąsiadów i partnerów – dodał.

Zastępca Prezesa UODO przypomniał o długoletniej współpracy Polski i Ukrainy. Ponad 20 lat temu zainicjowano międzynarodową współpracę Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej, do której Ukraina, wraz z Mołdawią i Armenią, dołączyła w 2016 roku.

Ponadto wyrazem dobrej współpracy jest także zawarte w 2019 roku porozumienie między ówczesną Komisarz ds. Praw człowieka Parlamentu Ukrainy i Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Porozumienie zakłada konsolidację wysiłków naszych organów w propagowaniu norm w obszarze praw i podstawowych wolności człowieka, praworządności i rozwoju demokratycznego.

Uczestnicy spotkania wymienili się również doświadczeniami dotyczącymi organizacji organu i podejmowanych przez niego działań, a także doświadczeniami związanymi z wdrażaniem RODO.

Piotr Drobek z UODO przybliżył aspekty, z jakimi mierzyli się, w początkowym okresie stosowania RODO, organ nadzorczy i administratorzy. – Jednym z wyzwań było określenie w RODO obowiązków administratorów językiem ogólnych treściowo zasad, a nie szczegółowo opisanych reguł, które nie wymagałyby już konkretyzacji – powiedział Piotr Drobek. Wyjaśnił przy tym, że z tego powodu administratorzy często bardzo formalistycznie podchodzili do swoich obowiązków, tworząc nadmiarową dokumentację, która miała potwierdzić zgodność ich działań z RODO.

Swoimi spostrzeżeniami z wdrażania RODO podzieliła się również Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO, która zwróciła uwagę, że warto zabiegać o odpowiednie dostosowanie krajowych przepisów związanych z prowadzeniem spraw przez organ nadzorczy. – Jest to o tyle istotne, że świadomość obywateli w zakresie ich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych będzie rosła, a w raz z nią wzrośnie liczba skarg i zapytań do organu nadzorczego – podkreśliła Monika Krasińska.

Eksperci UODO podczas spotkania z przedstawicielami Ukrainy wskazali, że nawet po prawie pięciu latach stosowania RODO w dalszym ciągu istnieje wiele obszarów, które wymagają dalszej pracy. Dlatego konieczne są szkolenia czy współpraca z innymi podmiotami administracji publicznej na rzecz edukacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz lepszej jakości nowych regulacji prawnych, które powinny zawierać rzetelnie przeprowadzoną ocenę skutków dla ochrony danych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-03-17
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-03-17 13:03:44
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2023-03-17 14:20:02

Galeria zdjęć

Grupa uczestników w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, gdzie 16 marca 2023 r. goszczono przedstawiciela Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw człowieka. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele hiszpańskiego organu nadzorczego i koordynatorka programu EU4DigitalUA. Grupa uczestników w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, gdzie 16 marca 2023 r. goszczono przedstawiciela Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw człowieka. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele hiszpańskiego organu nadzorczego i koordynatorka programu EU4DigitalUA. Uczestnicy spotkania w UODO 16 marca 2023 r., gdzie goszczono przedstawiciela Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw człowieka. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele hiszpańskiego organu nadzorczego i koordynatorka programu EU4DigitalUA.