photo
14.04.2023

EROD rozstrzyga spór dot. przekazywania danych przez Meta IE i tworzy grupę zadaniową ds. Chatu GPT

Podczas 78. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wiążącą decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia sporu na podstawie art. 65 RODO, w sprawie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego dot. Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE). EROD omówiła także działania w sprawie usług Chatu GPT.

Kolejna decyzja wiążąca ws. Meta IE

EROD po raz kolejny przyjęła wiążącą decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia sporu na podstawie art. 65 RODO, w sprawie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego odnoszącej się do Meta IE. Sprawa dotyczy zgodności z prawem przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przez Meta IE na potrzeby jej usługi Facebook.

Decyzja wiążąca odnosi się do istotnych kwestii prawnych wynikających z projektu decyzji irlandzkiego organu jako wiodącego organu nadzorczego w sprawie Meta IE. Wiążąca decyzja EROD odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego i spójnego stosowania RODO przez krajowe organy nadzorcze. A ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie sprzeciwów złożonych przez kilka organów nadzorczych, wezwano EROD do rozstrzygnięcia sporu między organami w terminie dwóch miesięcy.

W szczególności, w swojej wiążącej decyzji, Europejska Rada Ochrony Danych rozstrzygnęła spór dotyczący tego, czy w ostatecznej decyzji irlandzkiego organu nadzorczego musi zostać uwzględniona administracyjna kara pieniężna i/lub dodatkowy nakaz egzekwowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wiodący organ nadzorczy przyjmuje ostateczną decyzję skierowaną do administratora na podstawie wiążącej decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych, biorąc pod uwagę jej ocenę prawną, najpóźniej miesiąc po tym, jak EROD notyfikuje swoja decyzję.

EROD opublikuje decyzję na swojej stronie internetowej po tym, jak wiodący organ nadzorczy poinformuje o swojej decyzji krajowej administratora.

Grupa zadaniowa  ws. usług Chatu GPT

Członkowie EROD omówili także ostatnie działania w zakresie egzekwowania prawa podjęte przez włoski organ nadzorczy przeciwko Open AI w sprawie.

Europejska Rada Ochrony Danych postanowiła utworzyć specjalną grupę zadaniową w celu wspierania współpracy i wymiany informacji na temat ewentualnych działań w zakresie egzekwowania prawa prowadzonych przez organy nadzorcze.

Informacje na temat procedury, o której mowa w art. 65

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-04-14
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-04-14 08:04:14
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-04-14 08:17:45