photo
02.05.2023

EROD opublikowała sprawozdanie za 2022 rok i przewodnik dla MŚP o ochronie danych

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała roczne sprawozdanie z jej działalności w 2022 roku. Ponadto EROD przygotowała specjalny przewodnik dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw na temat ochrony danych osobowych.

Sprawozdanie EROD stanowi podsumowanie pracy wykonanej przez Radę w ostatnim roku i zawiera wyniki przeglądu wytycznych przeprowadzonego wśród interesariuszy oraz, po raz pierwszy, tematyczne zestawienie przykładów ostatecznych decyzji wydanych w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy.

Ponadto EROD opublikowała przewodnik o ochronie danych, aby pomóc właścicielom małych przedsiębiorstw w ich drodze do działania w większej zgodności z zasadami ochrony danych osobowych. Przewodnik ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie przepisów RODO oraz dostarczenie małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) praktycznych informacji na temat zgodności z RODO w przystępnym i łatwo zrozumiałym formacie.

Przewodnik obejmuje różne aspekty RODO, od podstaw ochrony danych, po prawa osób, których dane dotyczą, naruszenia ochrony danych i inne. Zawiera filmy, infografiki, interaktywne diagramy i inne praktyczne materiały, które pomogą MŚP wprowadzić ochronę danych osobowych w życie. Ponadto przewodnik zawiera przegląd przydatnych materiałów opracowanych dla MŚP przez krajowe organy ochrony danych.

Przewodnik jest obecnie dostępny w języku angielskim i z czasem zostanie udostępniony w innych językach UE. Przewodnik jest jednym z działań EROD zaplanowanych na rok 2023 w zakresie podnoszenia świadomości i został uznany za kluczową inicjatywę w strategii EROD na lata 2021–2023.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-05-02
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-05-02 11:05:47
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-05-02 12:08:26