photo
25.05.2023

Zainaugurowano działalność Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych

Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, w którego Radzie Naukowej jest 17 specjalistów z całej Polski to jedna z inicjatyw UODO związana z 5-leciem funkcjonowania RODO. 22 maja 2023 odbyła się uroczysta inauguracja Instytutu, podczas której wręczono powołania Zarządowi oraz Radzie Naukowej IPODO.

Instytut został powołany we współpracy i pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dlatego w jego władzach zasiadają eksperci polskiego organu nadzorczego. Radę Naukową IPODO tworzą zaś wybitni naukowcy i prawnicy z całej Polski, którym Jakub Groszkowski, wiceprezes UODO i honorowy Prezes Instytutu wręczył powołania.

Pięć lat funkcjonowania RODO skłoniło Urząd do stworzenia inicjatywy naukowej i doradczej w zakresie ochrony danych. Intencją twórców jest aby był to główny ośrodek w Polsce zajmujący się ochroną danych skupiający w Radzie Naukowej czy Grupach Roboczych Instytutu najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

Jakub Groszkowski dziękując dr. hab. Konradowi Janowskiemu, Rektorowi Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej za możliwość utworzenia Instytutu Ochrony Danych Osobowych podkreślił nowoczesny charakter Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, co ma duże znaczenie dla Instytutu.

- Mówimy dziś często o nowoczesnych technologiach, i o wyzwaniach w tym kontekście dla ludzkości, więc gdzie podejmować kwestie nowoczesnych technologii, jak nie na nowoczesnej uczelni? - zwrócił uwagę Jakub Groszkowski podczas uroczystej inauguracji Instytutu.

- To znakomite miejsce do tego, abyśmy jako praktycy ochrony danych osobowych w połączeniu z kadrą naukową z całej Polski prowadzili badania, organizowali konferencje, warsztaty - dodał.

Do tematu nowoczesnej technologii, która zaczyna coraz bardziej opierać się na sztucznej inteligencji nawiązał także dr. hab. Konrad Janowski, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Porównał rozwój sztucznej inteligencji z rozwojem internetu, do którego się przyzwyczailiśmy i nauczyliśmy się z niego korzystać.

- Musimy też nauczyć się jak wykorzystywać sztuczną inteligencję i się do niej przystosować. Liczne zagadnienia wokół tej tematyki będą prawdopodobnie przedmiotem prac podejmowanych przez Instytut, bo nie da się już od tego uciec - zaznaczył.

Powołana Rada Naukowa IPODO wraz z zaproszonymi gośćmi podjęła też dyskusję nad wyzwaniami ochrony danych osobowych w kontekście 5 lat obowiązywania RODO.

Pierwszymi działaniami Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych będzie współpraca i patronat nad przygotowaniem raportu „Wiedza na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Polsce” oraz inicjatywy edukacyjnej dla studentów „Letnia Akademia Liderów RODO”, w ramach której uczestnicy poznają nie tylko od strony teorii, ale i praktyki aspekty ochrony danych osobowych i prywatności. Zainaugurowano także powstanie pierwszych Zespołów Roboczych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-05-25
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2023-05-23 14:05:05
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-05-26 11:59:58

Galeria zdjęć

Jakub Groszkowski, wiceprezes UODO i dr hab. Konrad Janowski, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej podczas inauguracji Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych. Na zdjęciu także widownia. Jakub Groszkowski, wiceprezes UODO i dr hab. Konrad Janowski, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej podczas inauguracji Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych. Na zdjęciu: dr hab. Konrad Janowski, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej oraz Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO Na zdjęciu: dr hab. Konrad Janowski, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej oraz Adam Sanocki, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w UODO. Na zdjęciu: dr hab. Konrad Janowski, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej oraz Anna Dudkowska, dyrektor Departamentu Edukacji i Współpracy Międzynarodowej w UODO. Jakub Groszkowski, wiceprezes UODO podczas przemówienia do Rady Naukowej Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych. Przedstawiciele Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych podczas spotkania.