photo
25.05.2023

Wizyta w UODO delegacji z Czech i Niemiec

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk były celem wizyty w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych przedstawicieli organów nadzorczych z Czech i Niemiec. Wizyta, która trwała od 8 do 26 maja 2023 r., odbyła się w ramach specjalnej inicjatywy Europejskiej Rady Ochrony Danych – EDPB Secondment Programme.

W czasie wizyty goście reprezentujący urząd Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Pradze zapoznali się z organizacją i zadaniami polskiego organu nadzorczego.

– Zaprosiliśmy przedstawicieli obu organów nadzorczych w jednym czasie. Umożliwiło to wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk nie tylko pomiędzy przedstawicielami UODO i gośćmi z zagranicy, ale również pomiędzy przedstawicielami urzędów z Czech i Niemiec – powiedziała Anna Dudkowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Goście wizytujący polski organ nadzorczy wymienili doświadczenia z ekspertami UODO odnoszące się do wielu zadań, między innymi w zakresie realizacji zagadnień dotyczących współpracy międzynarodowej, w tym w ramach EROD oraz koordynacji systemu IMI. Dyskutowano także o procedurach rozpatrywania skarg i prowadzenia w tym obszarze postępowań administracyjnych. Ponadto omówiono praktyczne aspekty dotyczące zapewnienia wykonania nakazów decyzji administracyjnych.

W czasie wizyty goście przyglądali się także wypełnianiu obowiązków związanych z prowadzeniem kontroli, przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń ochrony danych, współpracą z inspektorami ochrony danych. Zapoznali się także z postępami prac nad współpracą z inicjatywami zgłaszającymi projekty kodeksów postępowania. Przyjrzeli się procesowi opiniowania aktów prawnych. Podzielili się swoimi refleksjami odnośnie do prowadzania działań komunikacyjnych za pośrednictwem infolinii.

EDPB Secondment Programme został ustanowiony przez Europejską Radę Ochrony Danych w 2019 roku w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych, na podstawie art. 70 ust. 1 lit. v. Wspomniany przepis nakłada na EROD obowiązek zapewnienia spójnego stosowania RODO. W tym celu, z własnej inicjatywy lub w stosownych przypadkach, na wniosek Komisji, EROD podejmuje działania w celu upowszechniania wspólnych programów szkoleń oraz ułatwienia wymiany personelu między organami nadzorczymi, a w stosownych przypadkach – z organami nadzorczymi państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-05-25
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-05-25 12:05:34
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-05-26 11:58:55

Galeria zdjęć

Kobieta i mężczyźni rozmawiający przy stole podczas spotkania firmowego. Grupa ludzi rozmawiających przy stole podczas spotkania firmowego. Grupa ludzi rozmawiających przy stole podczas spotkania firmowego. Grupa ludzi rozmawiających przy stole podczas spotkania firmowego.