photo
23.08.2023

Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej – poradnik UODO

Jak zapobiec występowaniu nieprawidłowości i naruszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w kampanii wyborczej? Odpowiedzi należy szukać w poradniku Urzędu Ochrony Danych Osobowych pt. „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej”.

Wybory to święto demokracji. To ważne, aby zarówno podczas przygotowywania się do nich, jak
i w ich trakcie, szanować prawo do prywatności. Komitety wyborcze oraz inne podmioty zaangażowane w kampanię wyborczą muszą przestrzegać nie tylko przepisów bezpośrednio regulujących jej przebieg, ale również przepisów o ochronie danych osobowych. Aby im w tym pomóc  UODO przygotowało poradnik – powiedział Jan Nowak, Prezes UODO.

W ocenie organu nadzorczego ma to tym większe znaczenie, że przepisy regulujące przebieg wyborów w ograniczonym zakresie odnoszą się do kwestii związanych z ochroną danych osobowych.

Dlatego w poradniku omówiono takie kwestie, jak:

  • akty prawne regulujące przebieg wyborów, w sposób szczególny akcentując kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych wyborców,
  • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie wyborczym,
  • obwiązki administratora, administracji wyborczej i komitetów wyborczych,
  • prawa wyborców i innych osób, których dane są przetwarzane.

W publikacji czytelnicy znajdą m.in. wskazówki z zakresu realizacji obowiązku informacyjnego, prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu czy wyznaczanie inspektora ochrony danych (IOD).

Ważną funkcją poradnika jest również przybliżenie obywatelom ich praw w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście aktualnych przepisów prawa wyborczego.

Odrębną część publikacji stanowią odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie do tematu głównego poradnika.

Najnowszy poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych to zaktualizowana wersja publikacji opracowanej we wrześniu 2018 roku.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2023-08-23
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-08-23 09:08:50
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2023-08-23 11:12:52

Materiały do pobrania

Pobierz plik Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej - poradnik UODO (PDF, 1.18 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2023-08-23 09:52:10
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-08-23 09:52:10