photo
06.11.2023

Pilna wiążąca decyzja EROD w spr. przetwarzania danych przez Meta do celów reklamy behawioralnej

Podczas 86. posiedzenia plenarnego, 27 października br., EROD przyjęła pilną wiążącą decyzję, w której nakazała irlandzkiemu organowi nadzorczemu, jako wiodącemu organowi nadzorczemu, wprowadzenie zakazu przetwarzania danych osobowych do celów reklamy behawioralnej dotyczących Meta Ireland Limited (Meta IE) w oparciu o dotychczas stosowane podstawy prawne.

Podczas 86. posiedzenia plenarnego, 27 października br., EROD przyjęła pilną wiążącą decyzję, w której nakazała irlandzkiemu organowi nadzorczemu, jako wiodącemu organowi nadzorczemu, przyjęcie w ciągu dwóch tygodni środków o charakterze ostatecznym, dotyczących Meta Ireland Limited (Meta IE), i wprowadzenie zakazu przetwarzania danych osobowych do celów reklamy behawioralnej w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), w oparciu o podstawę prawną przetwarzania danych w postaci niezbędności wykonania umowy i prawnie uzasadnionego interesu.

Pilna wiążąca decyzja została przyjęta na wniosek norweskiego organu nadzorczego o przyjęcie środków o charakterze ostatecznym w tej sprawie, które miałyby skutek w całym EOG.

Zakaz przetwarzania danych wejdzie w życie po upływie tygodnia od poinformowania administratora o środkach o charakterze ostatecznym, przyjętych przez irlandzki organ nadzorczy.

31 października br. irlandzki organ nadzorczy poinformował Meta IE o pilnej wiążącej decyzji EROD. EROD przyjęła do wiadomości propozycję Meta IE dotyczącą stosowania zgody jako podstawy prawnej przetwarzania, zgłoszoną 30 października br. Irlandzki organ nadzorczy ocenia obecnie tę propozycję wraz z organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy.

Przewodnicząca EROD, Anu Talus, powiedziała: "Po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, EROD uznała za konieczne nakazanie irlandzkiemu organowi nadzorczemu wprowadzenia zakazu przetwarzania danych przez Meta IE w całym EOG. Już w grudniu 2022 r. w wiążących decyzjach EROD wyjaśniono, że niezbędność wykonania umowy nie stanowi odpowiedniej podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych przez Meta IE do celów reklamy behawioralnej. Ponadto irlandzki organ nadzorczy uznał, że Meta IE nie wykazała zgodności z nakazami wprowadzonymi pod koniec ubiegłego roku. Najwyższy czas, aby Meta IE dostosowała swoje przetwarzanie do obowiązujących przepisów i zaprzestała niezgodnego z prawem przetwarzania danych".

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-11-06
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-11-06 11:11:19
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-06 11:14:21