photo
26.01.2024

Mirosław Wróblewski złożył ślubowanie na stanowisko Prezesa UODO

Nowy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych złożył 26 stycznia ślubowanie w Sejmie, tym samym może od dzisiaj formalnie pełnić swoje obowiązki. Mirosław Wróblewski zastąpił Jana Nowaka, który pełnił tę funkcję od 2019 r..

Mirosław Wróblewski  jest absolwentem studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 100 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

W latach 2007–2024 był pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełnił funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego. Były Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Mirosław Wróblewski był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) na kadencję w latach 2012-2017. W 2012 r. wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji, a w 2014 r. wybrany przez zarząd do 4-osobowego Executive Committee w Agencji.

W latach 2009–2010 był koordynatorem zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE. Wielokrotnie brał udział w przygotowaniu stanowisk oraz reprezentował RPO w postępowaniach sądowych, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz).

Pełne bio Prezesa UODO znajduje się pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/544/996

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-01-26
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2024-01-26 19:01:08
Ostatnio modyfikował:
user Karolina Jastalska
date 2024-01-26 20:36:47

Galeria zdjęć

Zdjęcie przedstawiające ustępującego Prezesa UODO Jana Nowaka i nowowybranego Prezesa UODO Mirosława Wróblewskiego