photo
02.02.2024

Współpraca urzędów UODO i RPO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski rozpoczął serię spotkań i rozmów z szefami instytucji konstytucyjnych oraz ważnych urzędów państwowych. Pierwszą wizytę złożył w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie spotkał się z RPO Marcinem Wiąckiem i kierownictwem BRPO. Przedmiotem rozmów była bliska współpraca obu instytucji i wspólne inicjatywy na rzecz lepszej ochrony podstawowych praw jednostki w naszym kraju.

- Ochrona danych osobowych dotyka niemal każdej sfery naszego życia. Dlatego współpraca UODO z innymi instytucjami konstytucyjnymi oraz organami państwa jest tak bardzo istotna i potrzebna. Wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich chcemy, aby ochrona praw jednostki w Polsce była bardziej kompleksowa i coraz skuteczniejsza. Chociaż jesteśmy niezależnymi instytucjami, mającymi trochę inne kompetencje, to jednak wiele problemów jest wspólnych, a w ich rozwiązywaniu możemy się wspierać i uzupełniać, razem dbać o to, aby każdy obywatel w naszym kraju miał poczucie bezpieczeństwa prawnego. Wiedział, jak działamy, jak na co dzień troszczymy się o jego sprawy – powiedział Mirosław Wróblewski, Prezes UODO.

Każdego roku do obu urzędów wpływają dziesiątki tysięcy skarg od obywateli, zgłaszane są sprawy, które dotykają jednocześnie wielu obszarów funkcjonowania państwa, instytucji samorządowych czy prywatnych podmiotów gospodarczych. Niestety, wynika z nich, że dochodzi często do sytuacji, kiedy w sporze z urzędem czy firmą jednostka jest w pozycji słabszej, nie dysponuje odpowiednią wiedzą prawną, „przebojowością”, a czasami również niezbędnymi środkami finansowymi. Wielu obywateli czuje się dyskryminowanych, bezradnych, ignorowanych. Z tymi wszystkimi zjawiskami starają się walczyć UODO i RPO, podejmując sprawy indywidualne i systemowe, odpowiadając na listy, interweniując w konkretnych instytucjach, jak również kierując do odpowiednich władz postulaty zmian w prawie. Dlatego tak ważna jest współpraca i wymiana doświadczeń tych instytucji, choćby dotycząca usprawniania procesu przyjmowania, obsługi i rozpatrywania skarg. Także funkcjonowania infolinii, które w obu instytucjach cieszą się dużą popularnością i pełnią ważną rolę w udzielaniu informacji prawnych.

Prezes UODO podkreślił, że dobre współdziałanie instytucji konstytucyjnych i organów państwowych to najlepsza droga do tego, aby nasze państwo nie tylko szanowało prawa obywateli, ale było im przyjazne i otwarte na ich potrzeby. Abyśmy mogli również w tym zakresie dołączyć do najlepszych wzorców i standardów europejskich.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-02-02
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-02-02 08:02:24
Ostatnio modyfikował:
user Karolina Jastalska
date 2024-02-06 10:37:17