photo
05.02.2024

X Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

W ramach obchodów 18. Dnia Ochrony Danych Osobowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 1 lutego 2024 r. odbyła się konferencja tematyczna z udziałem ekspertów UODO, połączona z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

„Podejmujemy wspólne inicjatywy, jak konferencje czy Dzień Otwarty Ochrony Danych Osobowych, a także kształcimy specjalistów z zakresu prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w ramach uruchomionych na tej uczelni studiów podyplomowych pod nazwą Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor Ochrony Danych. Jestem przekonany, że wsparcie Urzędu oraz patronat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanowi gwarancję wysokiego poziomu edukacji w tym zakresie.” – rozpoczął konferencję Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO, odczytując list Mirosława Wróblewskiego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes podkreślił, że UODO od kilkunastu lat z powodzeniem współpracuje z Akademią WSB. Przypomniał, że uwieńczeniem wspólnych działań było podpisanie w 2011 roku porozumienia o współpracy w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Po uroczystej inauguracji uczestnicy wysłuchali wystąpień eksperckich. Zagadnienia privacy by design w projektowaniu i wdrażaniu nowych technologii w organizacji były tematem przemówienia Moniki Krasińskiej, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO.

Paulina Dawidczyk, Dyrektor Departamentu Skarg UODO, przybliżyła problematykę dotyczącą monitoringu w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych. W swoim wystąpieniu omówiła regulacje prawne dot. omawianej przez nią materii oraz przytoczyła adekwatne przykłady z orzecznictwa.

Ostatni prelegent – dr inż. Krystian Mączka, specjalista z zakresu cyberbezpieczeństwa i przestępczości komputerowej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, Inspektor Ochrony Danych w Akademii WSB przybliżył słuchaczom problem przestępczości komputerowej w kontekście ochrony danych osobowych. Po wykładach odbyła się dyskusja z udziałem prelegentów. Uczestnicy konferencji mieli okazję do zadawania pytań związanych z tematyką ochrony i przetwarzania danych osobowych w praktyce. 

Co roku we współorganizację Dni Otwartych UODO angażują się szkoły wyższe, z którymi Prezes Urzędu zawarł porozumienia o współpracy. Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych uczelnie organizują spotkania i konferencje z udziałem ekspertów UODO. Akademia WSB włącza się w organizację wydarzenia od powstania inicjatywy od 2012 roku. Uczelnia od 2011 roku specjalizuje się w kształceniu ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i biznesie m.in. w ramach studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z UODO.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-02-05
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-02-05 15:02:59
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-02-05 16:04:19