photo
09.02.2024

Rola danych medycznych wymaga większej uwagi

7 lutego 2024 r. w siedzibie Centralnego Ośrodku Badań, Innowacji i Kształcenia w Naczelnej Izbie Lekarskiej (COBIK NIL) odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Zespołu ds. bezpieczeństwa danych medycznych, zrzeszającego przedstawicieli sektora państwowego oraz specjalistów NIL. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO oraz Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji.

Podczas spotkania grupa COBIK NIL przedstawiła swoje działania oraz wnioski wynikające z raportu pt. „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny & pożądane zmiany”. Raport ten prezentuje zagadnienia dotyczące regulacji prawnych w obszarze przetwarzania danych medycznych w Polsce.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat problematyki związanej z zarządzaniem danymi medycznymi i koniecznością podjęcia działań, które przyniosą korzyść pacjentom, środowisku medycznemu, ale też pracodawcom. Rozważali też możliwe działania, jakie Zespół ds. bezpieczeństwa danych medycznych mógłby podjąć, by wpłynąć na realne zmiany w istniejących regulacjach prawnych. Dalsze działania w tym zakresie powinny dotyczyć m.in. takich obszarów jak dostępność i jakość danych, ich bezpieczeństwo, rozwój i świadomość.

Zaproponowano wyodrębnienie obszaru danych medycznych jako dedykowanego obszaru polityki publicznej w ochronie zdrowia, wyodrębnienie dedykowanego zespołu ds. danych medycznych, planu dalszego rozwoju systemu gromadzenia i wykorzystywania danych medycznych oraz przygotowanie projektu ustawy o danych medycznych.

Podczas spotkania mówiono także o edukacji na temat ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji do wsparcia, które mogą wspomagać lekarzy w diagnozowaniu chorób i terapii.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-02-09
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-02-10 10:02:21
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-02-10 10:14:01