photo
22.02.2024

Transparentność funkcjonariuszy publicznych nie uzasadnia ingerencji w prywatność ich małżonków

Prezes UODO ma wątpliwości związane ze zbyt szerokim zakresem danych, jakie mają być ujawniane w oświadczeniach majątkowych.

Mirosław Wróblewski, Prezes UODO ma zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm. Jedna z nich dotyczy proponowanego w projekcie obowiązku ujawniania w oświadczeniu majątkowym osoby pełniącej funkcję publiczną danych dotyczących majątku odrębnego małżonka.

Zdaniem UODO informacja o sytuacji majątkowej małżonka osoby pełniącej funkcję publiczną nie stanowi informacji o działalności tej osoby, lecz o sytuacji osoby z jej rodziny. Zwraca uwagę, że informacja ta, zgodnie z projektem, stanie się publiczną. Dlatego zdaniem UODO projektodawca powinien wziąć pod uwagę zasadę minimalizacji danych, określoną w RODO, przepisy Konstytucji RP i przeanalizować to zagadnienie pod kątem wykazania niezbędności pozyskiwania i dalszego przetwarzania takich danych.

W swoich uwagach do projektu ustawy UODO zaleca więc przeprowadzenie skutków dla ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 35 RODO), a więc ocenienie wpływu projektowanej regulacji na kwestie ochrony danych osobowych. Ułatwiłoby to projektodawcy przeprowadzenie testu niezbędności wprowadzenia określonych rozwiązań tak, by tworzyć regulacje prawne z poszanowaniem zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

Wątpliwości budzi też zakres czasowy, jaki zgodnie z projektem, trzeba będzie wziąć pod uwagę ujawniając dane w oświadczeniu majątkowym, który ma wynieść 10 lat. UODO przedstawił też swoje uwagi związane z okresem retencji tych danych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z całością uwag Prezesa UODO do projektowanych zmian, mogą się Państwo zapoznać w załączonym poniżej dokumencie.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-02-22
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2024-02-22 09:02:21
Ostatnio modyfikował:
user Karolina Jastalska
date 2024-02-22 09:29:46

Materiały do pobrania

Pobierz plik DOL.401.8.2024_opinia Prezesa UODO
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-02-22 09:23:08
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2024-02-22 09:23:08