photo
12.03.2024

Propozycje zmiany przepisów o sygnalistach wymagają poprawek

Zasady ochrony danych osób zgłaszających naruszenia prawa oraz osób, których dotyczy takie zawiadomienie powinny wynikać z przepisów ustawy – uważa Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes UODO ma zastrzeżenia do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 8 stycznia br. wznawiającego proces legislacyjny, który przygotował Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Swoje uwagi PUODO przekazał Maciejowi Berkowi, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów, jako wskazówki do dalszych prac rządu nad tymi regulacjami.

Mirosław Wróblewski zwraca uwagę, że projektodawca nie zdecydował się na dopuszczenie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, gdyż zgłoszenie wymaga podania danych, to jednak w innym miejscu projektowanych rozwiązań przewidział ochronę osób, które anonimowo zgłoszą naruszenie. Zdaniem Prezesa UODO to niekonsekwencja i należy skonstruować przepisy jednolicie kształtujące prawa i obowiązki osób, które zgłaszają informacje o naruszeniach prawa.

Kolejnym brakiem projektowanych rozwiązań jest to, że projektodawca nie określił zakresu danych, które mają służyć do identyfikacji osób zgłaszających naruszenia prawa, jak i osób, których dotyczy takie zgłoszenie. Zdaniem Prezesa UODO określenie w ustawie zakresu danych ujednoliciłoby poszczególne rejestry, do których trafią te dane. Ponadto sam dobór danych do identyfikacji powinien zostać określony z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych, określonej w RODO.

Prezes UODO zwraca też uwagę, że przetwarzanie danych w związku z realizacją celów projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa powinny być uregulowane w jej przepisach, a nie w treści aktów wewnątrzorganizacyjnych. Dotyczy to także określenia w ustawie, a nie w regulaminach czy zarządzeniach, zasad ochrony osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób. Określenie  w przepisach rangi ustawowy wprowadziłoby jednakowy standard ochrony tożsamości tych osób.

Z wszystkimi uwagami Prezesa UODO do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa można się zapoznać poniżej w załączonym do komunikatu pliku.

W związku z tym, że proces legislacyjny nie jest zakończony, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyraża również nadzieję, że uwagi w przedmiocie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zostaną wzięte pod uwagę przez projektodawcę.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-12
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-03-12 09:03:45
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-03-12 09:16:30

Materiały do pobrania

Pobierz plik Ocena projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (plik PDF, 238 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-12 09:14:24
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-03-12 09:14:24