photo
08.04.2024

Spotkanie o niezależności IOD

Zapraszamy inspektorów ochrony danych na spotkanie „Niezależność inspektora ochrony danych w świetle skoordynowanego działania EROD CEF DPO”, które odbyło się 9 kwietnia 2024 r. w godzinach 11.00–15.00 w siedzibie UODO. Niezależność IOD to bowiem niezbędny warunek wykonywania i rozwoju tej funkcji.

Wydarzenie zostało zaplanowane w formule hybrydowej – jako spotkanie stacjonarne odbywające się w siedzibie UODO i umożliwiające bezpośrednią wymianę poglądów i doświadczeń oraz jako wydarzenie transmitowane dla wszystkich zainteresowanych poprzez platformę CLICKmeeting.

Do uczestnictwa w spotkaniu stacjonarnym zaproszone zostały organizacje zrzeszające inspektorów ochrony danych (po 2 oficjalnych przedstawicieli z każdej z nich). Natomiast pozostali inspektorzy zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu stacjonarnym mogli zgłaszać się przez formularz rejestracyjny jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy zostały już zamknięte.

W spotkaniu weźmie udział Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który otworzy wydarzenie, a także dr hab. Agnieszka Grzelak, Zastępczyni Prezesa UODO oraz Konrad Komornicki, zastępca Prezesa UODO. Wystąpienie poświęcone założeniom, celom i formom zeszłorocznego skoordynowanego działania w ramach egzekwowania prawa CEF DPO wygłosi Gwendal Le Grand, Zastępca Dyrektora Sekretariatu EROD.

Dalsza część poświęcona będzie wybranym zagadnieniom dotyczącym niezależności inspektora ochrony danych w związku ze sprawozdaniem EROD podsumowującym działania i rekomendacje organów nadzorczych w ramach CEF DPO. Wystąpienia wprowadzające do każdego z paneli oraz dyskusja koncentrować się mają na szczegółowym omówieniu standardów w zakresie niezależności IOD wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz występujących w praktyce problemów, takich jak: nakładanie na IOD obowiązków administratora, zawieranie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem a inspektorem ochrony danych, występowanie przez IOD w roli pełnomocnika administratora. Wspólnie zastanowimy się, jakie rozwiązania są najlepsze i powinny być rekomendowane organizacjom w zakresie wspierania niezależności inspektorów ochrony danych, tak by mogli oni prawidłowo wykonywać swoją funkcję i podejmować nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Program wydarzenia przedstawiamy w załączniku.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-04-08
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-03-21 08:03:09
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-11 07:19:02

Materiały do pobrania

Pobierz plik Agenda (plik PDF, 358 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-21 08:57:39
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-03-21 08:57:39