photo
21.03.2024

Prezes UODO spotkał się z organizatorem projektu Tour de Konstytucja

UODO będzie wspierał inicjatywy realizowane w ramach Tour de Konstytucja. Prezes UODO Mirosław Wróblewski zadeklarował to na spotkaniu z Robertem Hojdą, prezesem Fundacji Aktywna Demokracja i organizatorem projektu Tour de Konstytucja.

Spotkanie prezesa Wróblewskiego z Robertem Hojdą odbyło się 21 marca 2024 r. i dotyczyło rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia wiedzy na temat ochrony danych osobowych.

„Pogłębianie wiedzy społeczeństwa dotyczącej praw konstytucyjnych, często zbieżnych z przepisami RODO, to jeden ze statutowych celów zarówno TdK jak i UODO. Głęboko wierzę w to, że działania edukacyjne podnoszące świadomość społeczeństwa na tematy ważne jak ochrona danych i prawa człowieka mają wielki sens i powinny być wspierane przez nasz urząd” – powiedział Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Tour de Konstytucja to organizowany od 2021 r. cykl publicznych spotkań w całej Polsce poświęconych prawom zapisanym w Konstytucji. Przygotowują je prawnicy a także lokalni aktywiści zaangażowani we wspieranie praw człowieka.

Konstytucja gwarantuje prawo do prywatności w art. 47, ochronę tajemnicy komunikowania się – w art. 49,  stwierdza też – w art. 51 – że „nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”, a „władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-21
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2024-03-21 15:03:06
Ostatnio modyfikował:
user Karolina Jastalska
date 2024-03-21 15:54:42