photo
22.03.2024

Czwarte webinarium z cyklu „Certyfikacja w ochronie danych”

Zapraszamy do udziału w kolejnym webinarium z serii „Certyfikacja w ochronie danych”, które odbędzie się 27 marca 2024 r. (środa), o godzinie 10.00 za pośrednictwem strony internetowej UODO – link do transmisji:

https://uodo.clickmeeting.com/555662254/?r=AGZ2ZGZ3BQE8sSEvkMiRu3k8MI90MJWkoKu2DTuvpJVhqTWcYzA5sUj1AmHjBQVkAN____

W wydarzeniu, oprócz pracowników UODO z Wydziału Kodeksów i Certyfikacji, udział weźmie przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji, które zgodnie z art. 12 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) będzie udzielało akredytacji podmiotom certyfikującym.

Podczas najbliższego wydarzenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Czym są kryteria certyfikacji.
  2. Jak należy przygotowywać kryteria certyfikacji – omówienie na przykładzie zatwierdzonych przez Europejską Radę Ochrony Danych kryteriów certyfikacji.
  3. Przedmiot opinii EROD dot. kryteriów certyfikacji na podstawie art. 64 RODO.

Ponadto informujemy wszystkich zainteresowanych tematyką certyfikacji, że nagrania poprzednich spotkań oraz treść zatwierdzonych 8 grudnia 2023 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Dodatkowych wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących są dostępne w zakładce Certyfikacja.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2024-03-22
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-03-22 16:03:08
Ostatnio modyfikował:
user Karol Witowski
date 2024-03-23 16:27:56