photo
28.03.2024

Spotkanie UODO z Izbą Gospodarki Elektronicznej

UODO kontynuuje konsultacje z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców spotykając się z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wraz ze współpracownikami spotkali się z Patrycją Sass-Staniszewską, Prezesem Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej oraz mec. Witoldem Chomiczewskim, Pełnomocnikiem Zarządu e-Izby.

„W obliczu dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych i zmian nawyków zakupowych konieczna jest skuteczna edukacja społeczeństwa na temat ochrony danych osobowych. Wiedza o świecie cyfrowym powinna być obowiązkowym elementem wiedzy o społeczeństwie. Stanowiłoby to gwarant świadomości obywateli i bezpieczeństwa ich danych” - powiedział Mirosław Wróblewski, Prezes UODO.

Podczas spotkania rozmawiano o ochronie konsumenta i biznesu oraz kwestiach bezpieczeństwa danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce. Poruszono ważny temat barier legalizacyjnych w gospodarce cyfrowej, a także przepisów regulujących ochronę konsumentów z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Zwrócono uwagę na problemy wynikające z globalizacji handlu elektronicznego i problemów przetwarzania danych przez platformy spoza Unii Europejskiej. Obie strony dyskusji zgodziły się o do kwestii konieczności intensywnego edukowania dzieci i ich rodziców w kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Uczestnicy zadeklarowali chęć cyklicznej kontynuacji wspólnych spotkań.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-03-28
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-03-28 07:03:46
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-03-28 07:21:23

Galeria zdjęć

Zdjęcie przedstawiające Pana Mirosława Wróblewskiego, Prezesa UODO  podczas spotkania z Izbą Gospodarki Elektronicznej