photo
05.04.2024

Spotkanie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Ochrony Danych Osobowych w Sektorze Medycznym

O tym, jak ważna jest ochrona danych osobowych w sektorze medycznym, Mirosław Wróblewski, Prezes UODO i jego zastępca Konrad Komornicki rozmawiali z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych w Sektorze Medycznym z Prezesem Jakubem Betką.

„UODO poświęca wiele uwagi sektorowi medycznemu w kontekście ochrony danych osobowych. Przygotowaliśmy dwa kodeksy branżowe dla tego sektora. Widzimy też duże zaangażowanie inspektorów ochrony danych z sektora medycznego. To właśnie z tego sektora pochodzi wiele naruszeń czy głośnych wycieków danych. Są to dane wyjątkowo wrażliwe i wielce pożądane. Obserwujemy to dokładnie i nakładamy kary na administratorów. Chcemy w ten sposób pokazać, jak ważna jest praca na rzecz ochrony danych osobowych, a także wzmacnianie pozycji IODów w tym sektorze” - powiedział Mirosław Wróblewski, Prezes UODO.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że przyszłych medyków należy zaopatrywać w wiedzę o ochronie danych osobowych. Tę wiedzę trzeba też przekazywać pacjentom.

Ważne jest też zrozumienie, czym jest cyberbezpieczeństwo, i jak łączy się ono z ochroną danych osobowych. W dyskusji pojawił się też temat sztucznej inteligencji i potencjału, jaki może wnieść ta technologia do ochrony zdrowia, ale też jakie nieść może zagrożenia.

Wizyta była piątą z cyklu spotkań Prezesa UODO z organizacjami reprezentującymi różne środowiska inspektorów ochrony danych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-04-05
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-05 07:04:59
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-05 08:56:59

Galeria zdjęć

Zdjęcie przedstawiające Prezesa UODO, Mirosława Wróblewskiego, Z-ce Prezesa UODO, Konrada Komornickiego wraz ze współpracownikami oraz przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych w Sektorze Medycznym Zdjęcie przedstawiające Prezesa UODO, Mirosława Wróblewskiego, Z-ce Prezesa UODO, Konrada Komornickiego wraz ze współpracownikami