photo
15.04.2024

Gwarancje ochrony danych osobowych są ważne dla bezpiecznego wdrożenia Aktu o sztucznej inteligencji

Mirosław Wróblewski, Prezes UODO, podczas posiedzenia Podkomisji stałej Sejmu RP do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów, zwrócił uwagę na fakt, że duża część rozwiązań przewidzianych przez unijny Akt o sztucznej inteligencji odnosi się do przetwarzania danych osobowych. Wynika to m.in. z konieczności trenowania algorytmów sztucznej inteligencji na danych.

Posiedzenie Podkomisji stałej było poświęcone przedstawieniu przez Ministra Cyfryzacji informacji na temat regulacji zawartych w Akcie o sztucznej inteligencji (AI Act). Swoimi spostrzeżeniami na temat tego aktu podzielił się z posłami i uczestnikami posiedzenia także Prezes UODO.

„Kwestia ochrony danych osobowych jest elementem praw podstawowych, które są zapisane w Akcie o sztucznej inteligencji” – podkreślił Prezes UODO i jednocześnie zauważył, że duża część rozwiązań przewidzianych przez ten akt odnosi się do przetwarzania danych osobowych. „Wynika to z charakteru działania algorytmów sztucznej inteligencji, które m.in. muszą być trenowane na danych. Akt o sztucznej inteligencji zapewnia o poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych, lecz rzeczywiste jego zagwarantowanie będzie dużym wyzwaniem dla organów ochrony danych osobowych, w tym dla UODO„ – powiedział Mirosław Wróblewski.

Prezes UODO zasygnalizował najważniejsze zagrożenia dla praw podstawowych wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji i podkreślił, w tym kontekście, potrzebę praktycznego zapewnienia zasad ochrony danych osobowych zagwarantowanych w RODO. W jego ocenie wymaga to w szczególności przygotowania inspektorów ochrony danych do wyzwań związanych z rozwojem technologicznym.

„Kwestia ochrony danych osobowych będzie dla nas priorytetem i musimy być gotowi na sztuczną inteligencję już teraz” - podkreślił Mirosław Wróblewski.

UODO zajmuje się zagadnieniami sztucznej inteligencji w swojej praktyce, lecz również podejmuje działania mające na celu przygotowanie urzędu na przyszłe wyzwania związane z zastosowaniami sztucznej inteligencji. Dlatego organ nadzorczy, co zapowiedział Prezes UODO, zamierza dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i wsparciem eksperckim w przyszłych działaniach legislacyjnych w tym obszarze.

Podczas posiedzenia Grzegorz Napieralski, przewodniczący Podkomisji, zapowiedział organizację odrębnego posiedzenia poświęconego problematyce ochrony danych osobowych z udziałem Prezesa UODO w kontekście stosowania algorytmów sztucznej inteligencji.

Zapis posiedzenia jest dostępny pod tym linikiem

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-04-15
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-15 07:04:48
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-15 08:16:56