photo
15.04.2024

Rozmowy o ochronie danych w zawodzie radcy prawnego

Mirosław Wróblewski, Prezes UODO, wziął udział w spotkaniu Inspektorów Ochrony Danych Osobowych izb radców prawnych oraz Krajowej Izby Radców Prawnych. Wydarzenie było okazją do omówienia zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych istotnych z punktu widzenia samorządu radcowskiego.

Prezes UODO, dzięki zaproszeniu na to cykliczne spotkanie od mec. Tomasza Schefflera, Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu, mógł w szczegółach zapoznać się z problemami i przemyśleniami środowiska radców prawnych oraz podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z zakresu tematyki ochrony danych osobowych, szczególnie w związku z wykonywaniem zadań przez inspektorów ochrony danych.

Rozmowy, które odbyły się w ramach porozumienia o współpracy UODO i KIRP, dotyczyły także wspólnych działań na rzecz zwiększania poziomu wiedzy na temat ochrony danych osobowych i prywatności. Mirosław Wróblewski wyraził nadzieję, że wymiana doświadczeń i spostrzeżeń przełoży się na jeszcze lepszą współpracę w zakresie ochrony danych osobowych w obszarach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego oraz z funkcjonowaniem samorządu radcowskiego.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-04-15
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-15 10:04:20
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-15 13:58:42

Galeria zdjęć

Zdjęcie Prezesa UODO, Mirosława Wróblewskiego oraz Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu, mec. Tomasza Schefflera Zdjęcie Prezesa UODO, Mirosława Wróblewskiego wraz z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych izb radców prawnych oraz Krajowej Izby Radców Prawnych