photo
17.04.2024

Jak skoordynować działania jednostek, by efektywnie pomagać dzieciom

Konrad Komornicki, Zastępca Prezesa UODO wziął udział w konferencji podsumowującej „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Katowicach. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu).

Zastępca Prezesa UODO uczestniczył w panelu, poświęconym wdrażaniu wsparcia międzysektorowego oraz w dyskusji dotyczącej Modelu Wsparcia Międzysektorowego i uwarunkowań jego wdrożenia w kontekście oceny funkcjonalnej i ewaluacji wsparcia dziecka.

Swoje wystąpienie Konrad Komornicki rozpoczął od podkreślenia wagi art. 57 RODO, zgodnie z którym Prezes UODO nadzoruje, koordynuje, edukuje w obszarze ochrony danych osobowych, ale też wskazuje ryzyka bezpieczeństwa dot. przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Dyskusja w której wziął udział prezes Komornicki dotyczyła stworzenia teleinformatycznego systemu centralnego, międzysektorowej bazy danych pod kątem pozyskiwania danych, co – jak zaakcentował Zastępca Prezesa Urzędu – ma szczególne znaczenie w przypadku dużej migracji mieszkańców, jaka jest w Polsce. Zwrócił też szczególną uwagę panelistów na problematyczną kwestię – jak pogodzić ułatwienie dostępności do usług z mocną ingerencją w prywatność osób fizycznych? Zauważył, że dane, jakie znajdą się w bazie międzysektorowej, z której specjaliści będą czerpać wiedzę o dzieciach, nie mogą być nadmiarowe. Tłumaczył również jakie podstawy RODO musi spełniać system, by dobrze działać.

Zastępca Prezesa UODO zapewnił MEN o pełnym wsparciu i zaangażowaniu w projekt UODO, by mógł on być wdrożony bez zbędnych decyzji administracyjnych, z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych, podkreślając jednocześnie jak ważna w wypracowaniu wspólnego modelu jest współpraca szeregu ministerstw.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-04-17
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-17 07:04:51
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-17 10:24:30