photo
19.04.2024

WSA oddalił skargę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej na decyzję Prezesa UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 r. oddalił skargę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej na decyzję Prezesa UODO. Sprawa dotyczyła administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 23 580 zł w związku z niewdrożeniem przez Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapobiegłyby naruszeniu ochrony danych. W swojej decyzji organ nadzorczy nakazał również Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów RODO.

WSA w Warszawie w wyroku o sygn. akt II SA/WA 1342/23 oddalając skargę administratora na decyzję Prezesa UODO, podając ustnie powody rozstrzygnięcia zwrócił uwagę na fakt, że w związku z pełnionymi przez Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej zadaniami staje się on administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonych postępowań dyscyplinarnych. Tym samym Sąd wyraził aprobatę dla argumentacji Prezesa UODO zawartej w treści decyzji.

Obecnie UODO czeka na pisemne uzasadnienie wyroku WSA.

Sprawa dotyczy decyzji Prezesa UODO o sygnaturze DKN.5131.31.2022.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-04-19
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-19 11:04:43
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-19 11:52:11