photo
23.04.2024

Prezes UODO interweniuje u Prezesa Poczty Polskiej w sprawie zgubionych przesyłek z danymi

Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest zaniepokojony skalą naruszeń ochrony danych osobowych związanych z gubieniem przesyłek nadanych przez administratorów danych. Często w kopertach są ważne dokumenty z szerokim zakresem danych osobowych czy nawet wyniki badań lekarskich. Dlatego Prezes UODO zwrócił się do Sebastiana Mikosza, Prezesa Poczty Polskiej, z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie ograniczenia tego typu zdarzeń i wzmocnienie współpracy z nadawcami takiej korespondencji.

Prezes UODO w piśmie z dnia 2 kwietnia br. skierowanym do Prezesa Poczty Polskiej zwrócił uwagę, że liczne przypadki utraty przesyłek lub doręczanie ich do niewłaściwych osób stanowią poważny problem dla administratorów danych. Muszą oni zgłaszać organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych z uwagi na to, że w przesyłkach są dane osobowe – w wielu przypadkach są to dane szczególnej kategorii.

Prezes UODO przypomina, że problem z utratą przesyłek z danymi osobowymi lub ich niewłaściwym doręczaniem nie jest nowy. W latach 2019 – 2020 organ nadzorczy prowadził z Pocztą Polską korespondencję i wówczas operator pocztowy zobowiązał się m.in. do przeprowadzenia szkoleń pracowników służby doręczeń z zakresu ochrony danych osobowych, wystosowania zalecenia o niekierowaniu do skrzynek i punktów kontaktowych przesyłek rejestrowanych czy większego nadzoru nad prawidłowością doręczania przesyłek.

W swoim piśmie Prezes UODO prosi również o odpowiedź, czy Poczta Polska monitoruje efektywność uprzednio wdrożonych środków służących wzmocnieniu bezpieczeństwa przesyłek i czy planuje wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa w tym zakresie.

Z treścią pisma Prezesa UODO można zapoznać się w poniżej załączonym pliku.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-04-23
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-23 10:04:22
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-23 11:10:57

Materiały do pobrania

Pobierz plik Wystąpienie Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Poczty Polskiej S.A. z dnia 02.04.2024 r.
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-04-23 11:03:12
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-23 11:03:12