photo
26.04.2024

EROD określa priorytety na lata 2024-2027

EROD określa priorytety na lata 2024-2027 i wyjaśnia mechanizmy dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem ram ochrony danych (DPF)

Bruksela, 18 kwietnia – Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego EROD przyjęła strategię na lata 2024-2027. Strategia określa priorytety EROD, zgrupowane wokół czterech filarów, a także kluczowe działania w każdym filarze, które pomogą osiągnąć te cele. Te cztery filary to:

  • Filar 1 – Wspieranie harmonizacji i ułatwianie przestrzegania przepisów
  • Filar 2 – Wzmocnienie wspólnej kultury egzekwowania przepisów i skutecznej współpracy
  • Filar 3 – Zabezpieczenie ochrony danych w rozwijającym się krajobrazie cyfrowym i międzyregulacyjnym
  • Filar 4 – Wkład w globalny dialog na temat ochrony danych

Przewodnicząca EROD Anu Talus powiedziała: „Nowa strategia przenosi istniejącą wizję w nowym kierunku, aby odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby w zakresie ochrony danych i stale ewoluujący krajobraz cyfrowy. Strategia jest wynikiem wspólnych wysiłków, angażujących wszystkie organy ochrony danych w UE i określa wspólne priorytety na nadchodzące lata.”

W ciągu najbliższych czterech lat EROD będzie nadal promować zgodność z prawem ochrony danych poprzez opracowanie jasnych, zwięzłych i praktycznych wytycznych dotyczących ważnych tematów oraz poprzez opracowanie materiałów dla szerszego grona odbiorców. Ponadto współpraca w zakresie egzekwowania prawa pozostanie ważnym priorytetem EROD. Rada będzie nadal opierać się na wizji przedstawionej w tzw. oświadczeniu wiedeńskim i dalej rozwijać inicjatywy EROD w tym obszarze, takie jak skoordynowane działania w zakresie egzekwowania przepisów.

Nowym aspektem strategii jest skupienie się na wzajemnym oddziaływaniu z nowymi regulacyjnymi ramami cyfrowymi. Nowe przepisy cyfrowe, takie jak (akt o rynkach cyfrowych (DMA) lub akt o usługach cyfrowych (DSA), mają wpływ na ochronę danych i prywatność. EROD będzie pracować nad wzmocnieniem współpracy z innymi organami regulacyjnymi w celu włączenia prawa do ochrony danych do ogólnej architektury regulacyjnej. Ponadto EROD będzie nadal zwracać szczególną uwagę na wyzwania związane z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja.

Strategia zostanie uzupełniona dwoma programami prac, które będą zawierać szczegółowe informacje na temat jej wdrażania. Ponadto, w odniesieniu do Ram Ochrony Danych UE-USA (DPF), EROD przyjęła regulamin, publiczną notę informacyjną i wzory formularzy skarg w celu ułatwienia wdrożenia mechanizmów dochodzenia roszczeń w ramach DPF.  

Dokumenty EROD odnoszą się do dwóch mechanizmów dochodzenia roszczeń DPF utworzonych w celu rozpatrywania skarg osób fizycznych UE. Mechanizmy dochodzenia roszczeń obejmują wyłącznie skargi dotyczące ich odpowiednich kompetencji – bezpieczeństwa narodowego lub celów handlowych – i tylko w odniesieniu do danych przekazanych po 10 lipca 2023 r.  

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2024-04-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-26 11:04:39
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-26 13:27:13