photo
26.04.2024

Nagroda im. Michała Serzyckiego 2024 przyznana

Doktor Joanna Hałoń-Gnutek została laureatką siódmej edycji Nagrody im. Michała Serzyckiego. Wyróżniono ją za innowacyjne metody prowadzenia zajęć i praktyczne przybliżanie uczniom problematyki ochrony danych osobowych.

Nagrodę wręczył osobiście Prezes UODO podczas konferencji, zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Rzeczniczką Praw Dziecka pt. „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci”.

 „Odczytuję to dzisiejsze wyróżnienie jako potwierdzenie sensowności mojej pracy w edukacji na co dzień. Pokazuje mi, że te nasze małe, mikro inicjatywy przekładają się na inspiracje i na wspomaganie deklamowania, głoszenia tych ważnych kwestii również w jakimś szerszym zakresie” – powiedziała wzruszona laureatka podczas odbierania nagrody.

Joanna Hałoń-Gnutek jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i dyplomowanym nauczycielem. Jako pracownik Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Dzieci Montessori w Lublinie koordynuje program „Twoje dane – Twoja sprawa”. Podejmowane przez nią działania przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości uczniów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, co jest szczególnie cenne w dobie gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii i cyfrowej transformacji.

Liderka Programu chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniami, a przygotowane przez nią scenariusze zajęć zostały włączone do bazy materiałów edukacyjnych programu „Twoje dane – Twoja sprawa” i stanowią wsparcie dla kolejnych uczestników Programu do organizowania interesujących lekcji z uczniami.

Dzięki działaniom podjętym przez Panią dr Hałoń-Gnutek w roku 2021, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na najlepszą inicjatywę edukacyjną i została nagrodzona statuetką „Złotego Pióra”. Następnie w roku 2023 zajęła II miejsce, w tym samym konkursie.

O nagrodzie im. Michała Serzyckiego

Nagroda im. Michała Serzyckiego, którą ustanowiła w 2018 roku dr Edyta Bielak-Jomaa, ówczesna Prezes UODO, jest wyróżnieniem dla tych, którzy przyczyniają się do poszerzania świadomości na temat prywatności i roli ochrony danych osobowych w wielu dziedzinach i środowiskach.

Patron nagrody ‒ Michał Serzycki ‒  zajmował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji. Jednym z rezultatów jego działań było zainicjowanie na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej organu ds. ochrony danych osobowych.


Wręczenie Nagrody im. Michała Serzyckiego


Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-04-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-04-26 11:04:48
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-06-06 12:49:31