photo
08.05.2024

Komunikaty prasowe policji to nie miejsce na ujawnianie danych osobowych

Prezes UODO wszczął postępowanie administracyjne w związku z ujawnieniem danych przez krakowską policję.

Mirosław Wróblewski, prezes UODO, przeanalizował naruszenie ochrony danych osobowych, polegające na ujawnieniu w komunikacie prasowym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wrażliwych informacji dotyczących osoby fizycznej. W toku czynności wyjaśniających poczyniono ustalenia, które przesądziły o wszczęciu przez Prezesa UODO postępowania administracyjnego wobec Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, będącego administratorem ujawnionych danych.

Postępowanie dotyczy kwestii naruszenia przez Komendanta m.in.:

  • zasady przetwarzania danych zgodnie z prawem;
  • zasady zapewnienia danym odpowiedniego bezpieczeństwa;
  • oraz przetwarzania i ujawnienia danych bez podstawy prawnej.

Jednocześnie prezes UODO poinformował o wszczęciu postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich, który w pismach do organu nadzorczego wykazywał zainteresowanie działaniami UODO w tej sprawie.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-05-08
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-05-08 15:05:15
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-05-08 15:29:32