photo
09.05.2024

Spotkanie zespołu ds. badań równościowych Instytutu Miast Praw Człowieka

Instytut Miast Praw Człowieka we współpracy z Agencją Praw Podstawowych UE zorganizował spotkanie online w ramach projektu „Wzmacnianie systemowego podejścia do włączenia społecznego w samorządzie”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. eksperci z organizacji pozarządowych, przedstawiciel SGH z Katedry Polityki Społecznej, specjaliści z urzędów miast: Warszawy, Gdańska, Łodzi i Bydgoszczy, a także Anna Korzecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO.

Celem projektu jest opracowanie metodologii zbierania i oceny danych o odbiorcach programów i usług społecznych realizowanych przez samorządy. Takie dane i ich odpowiednia analiza mają przyczynić się do lepszego włączenia do udziału w życiu społecznym grup mniejszościowych, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku, czy LGBT+.

Anna Korzecka, jako ekspert reprezentujący UODO, wskazała, że kluczowe jest wyodrębnienie przedsięwzięć, dla realizacji których rzeczywiście potrzebne są dane osobowe. Podkreśliła, że dane ujawniające tożsamość seksualną czy niepełnosprawność podlegają szczególnemu reżimowi ochrony na gruncie RODO. Dlatego też konstruując programy przewidujące ich przetwarzanie należy być wyjątkowo ostrożnym. Dane te przetwarzane są na podstawie ustaw szczególnych i nie można zmieniać dowolnie celu, dla realizacji którego zostały zebrane. Nie wyklucza to jednak możliwości konstruowania różnego rodzaju programów przewidujących szeroko rozumianą pomoc dla osób, których dotyczą, na zasadzie ich dobrowolnej partycypacji, po poinformowaniu o zasadach jej udzielania i świadczenia. 

Konkluzje ze spotkania staną się kanwą do kolejnego spotkania nt. budowania skutecznych przedsięwzięć zapobiegających wykluczeniu społecznemu. 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-05-09
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-05-09 08:05:05
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-05-09 08:58:13