photo
13.05.2024

PUODO na konferencji „Prawo a algorytmy postępowania i sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia”

10 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej odbyły się wykłady i dyskusja dot. sztucznej inteligencji i regulacji prawnych aspektów jej działania w Polsce. Mirosław Wróblewski, prezes UODO wygłosił prelekcję na temat relacji między AI Act a ochroną danych osobowych w kontekście danych odnoszących się do zdrowia.

Parlament Europejski przyjął AI Act 13 marca 2024 r. jednak dyskusja na temat prawnego uregulowania sztucznej inteligencji trwa od lat. Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ organizując konferencję zwróciło uwagę na coraz śmielsze wykorzystanie algorytmów i sztucznej inteligencji w medycynie. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia zastosowanie AI i algorytmów wywiera wpływ na rzeczywistość prawną i wymaga reakcji ze strony ustawodawców, praktyków prawa i przedstawicieli nauk prawniczych.

W całodniowym spotkaniu udział wzięli eksperci zajmujący się problematyką AI oraz wykorzystywaniem algorytmów w ochronie zdrowia. W dwóch panelach omówiono następujące tematy:

  • rekonstrukcja zasad stosowania systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia na gruncie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania danych osobowych przez algorytmy (w perspektywie polskiego prawa i AI Act),
  • odpowiedzialność karna i cywilna związana ze stosowaniem systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia,
  • odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna pracowników ochrony zdrowia w związku ze stosowaniem systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • zasady wprowadzania i stosowania systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji z punktu widzenia regulacji dot. wyrobów medycznych,
  • obowiązki podmiotów leczniczych i pracowników ochrony zdrowia w związku ze stosowaniem systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji.

Poza Mirosławem Wróblewskim, prezesem UODO podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili również: dr Katarzyna Pałka z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, prof. dr hab. Joanna Haberko z Wydziału Prawa i Administracji UAM, mgr Monika Kupis z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński i Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, mgr Zuzanna Zapotoczna z Domański Zakrzewski Palinka (DZP) i Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, dr hab. Tomasz Sroka z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-05-13
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-05-13 13:05:21
Ostatnio modyfikował:
user Karol Witowski
date 2024-05-13 18:34:53