photo
20.05.2024

Kościelny Inspektor Ochrony Danych razem z UODO szkolą inspektorów w jednostkach kościelnych

Pracownicy UODO 11 maja 2024 r. przeprowadzili w krakowskich Łagiewnikach szkolenie dla IOD, pełniących swoją funkcję w kościołach i innych związkach wyznaniowych. W trakcie spotkania, w którym wzięło udział około stu osób podzielono się wiedzą i doświadczeniem w zakresie kontrolowania przetwarzania danych przez Prezesa UODO.

Szkolenie zorganizował Kościelny Inspektor Ochrony Danych we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Miało ono na celu przygotowanie IOD do pełnienia swojej ważnej roli w kościołach i związkach wyznaniowych na rzecz ochrony danych, a także budowanie świadomości w tym obszarze.

„Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, odbywa się na podstawie art. 59 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, a także na mocy porozumienia z 10 maja 2019 roku o współpracy i wzajemnym przekazywaniu informacji, zawartego między Prezesem UODO i KIOD. Zorganizowane szkolenie jest tego doskonałym przykładem. Cieszę się, że wspólnie wzmacniamy system ochrony danych osobowych” – powiedział Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Podczas szkolenia pracownicy Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO omówili:

  • zakres przedmiotowy, jaki może mieć kontrola UODO;
  • przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
  • konsekwencje, jakie mogą spotkać administratora, podmioty przetwarzające;
  • konsekwencje nieprawidłowego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą.

Przybliżono również kwestię postępowania administracyjnego przed Prezesem UODO, w przypadku gdy kontrola wykaże naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-05-20
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-05-20 08:05:28
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-05-20 10:00:55