photo
27.05.2024

Konsultacje społeczne w procesie legislacyjnym tematem rozmów UODO i Sejmu

Wprowadzenie nowej instytucji prawnej, jaką mają być konsultacje społeczne dotyczące projektów aktów prawnych wpływających do Sejmu było przedmiotem spotkań przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych z Biurem Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

Spotkania podczas, których omawiano możliwości uregulowania konsultacji społecznych, które miały by być wymagane wobec wszystkich projektów zmian prawa, które trafiają do prac w Sejmie odbyły się 10 i 17 maja 2024 roku. Ze strony UODO uczestniczyły w nich Agnieszka Grzelak, zastępczyni Prezesa UODO i Monika Krasińska dyrektorka Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO oraz inni eksperci organu nadzorczego.

Przedstawiciele Urzędu wraz z pracownikami Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych skupili się na rozmowach wokół tego, jakie istniejące regulacje należałoby zmienić, by wprowadzić nową instytucję konsultacji społecznych podczas prac nad projektami zmian prawa, wniesionymi do Sejmu.

Eksperci UODO przedstawili swoje propozycje rozwiązań i oczekiwania względem regulacji w zakresie zapewnienia stosowania RODO i innych przepisów dot. przetwarzania danych osobowych, które zostaną poddane dalszej analizie przez przedstawicieli Sejmu. Rozmowy koncentrowały się na stworzeniu optymalnych podstaw prawnych z punktu widzenia zasady legalności przetwarzania danych osobowych.

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-05-27
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2024-05-27 10:05:32
Ostatnio modyfikował:
user Karolina Jastalska
date 2024-05-27 10:42:46