photo
05.06.2024

Wyzwania przyszłości ochrony danych osobowych – konferencja UODO [AKTUALIZACJA]

Podczas konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 4 czerwca 2024 r. eksperci UODO i zaproszeni goście rozmawiali o doświadczeniach polskiego i europejskiego prawa ochrony danych osobowych.

Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 35. rocznicy wolnych wyborów w Polsce, 6. rocznicy stosowania RODO oraz w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Mirosław Wróblewski, prezes UODO, rozpoczynając konferencję podkreślił jej wyjątkowy, rocznicowy charakter. Była to doskonała okazja, by wręczyć powołania członkom Społecznego Zespołu Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowopowstały zespół  to inicjatywa, która jest przestrzenią do dzielenia się swoimi przemyśleniami, doradzania, opiniowania projektów aktów prawnych, rekomendowania inicjowania działań czy przedstawiania Prezesowi UODO propozycji zmian prawa w obszarze ochrony danych osobowych.

„Koncepcja Społecznego Zespołu Ekspertów jest wyrazem mojego nastawienia i programu – to znaczy – otwarcia Urzędu na środowiska eksperckie” – powiedział Mirosław Wróblewski, dodając, że Zespół powstał również z konieczności stawienia czoła wyzwaniom związanym z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście dynamicznego rozwoju nowych technologii.

Podczas konferencji Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego, podkreśliła jak ważny jest udział każdego obywatela w wyborach, to że możemy cieszyć się wolnością, demokracją, a także obecnością Polski w Unii Europejskiej.

Urszula Góral, Inspektor Ochrony Danych w Kancelarii Sejmu, odczytała list Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu, który objął wydarzenie honorowym patronatem. Marszałek podkreślił wartość dzisiejszej konferencji w budowaniu platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wyznaczenia nowych kierunków, formułowania wniosków na przyszłość w obszarze danych osobowych i prywatności.

Wykład wprowadzający EIOD
Podczas spotkania wystąpił również dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych i były Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z wykładem „Ochrona danych 20 lat temu, ochrona danych za 20 lat – wyzwania przeszłości i przyszłości”. Był to ważny punkt programu., Później do tez przedstawionych przez EIOD wielokrotnie odwoływali się w swoich prezentacjach paneliści.

Profesor W. Wiewiórowski podziękował za działalność UODO w ostatnich miesiącach, niezwykle ważną, kiedy Polska staje się ponownie bardzo aktywnym uczestnikiem prac na poziomie europejskim w kontekście ochrony danych osobowych. Równocześnie przestrzegł m.in. przed zagrożeniami, jakie płyną z prymatu dyskusji o sztucznej inteligencji nad ochroną danych, zaznaczając na tym tle relację między etyką a silnym prawem karnym.

Wpływ prawa Unii Europejskiej na system prawa polskiego w obszarze ochrony danych osobowych
Dalsza część konferencji składała się z dwóch paneli tematycznych: „Wpływ prawa Unii Europejskiej na system prawa polskiego w obszarze ochrony danych osobowych” oraz „Ochrona danych osobowych w procesie wyborczym”.

Podczas pierwszego panelu wykładowcy mówili o różnych aspektach dotyczących tytułowej problematyki. Nie zabrakło refleksji rozmówców o systemowym charakterze, wykładu o wpływie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na prawo ochrony danych osobowych.
Przywołano wybrane unijne akty prawne, m.in. akt o rynkach cyfrowych czy akt o sztucznej inteligencji, które choć nie odnoszą się bezpośrednio do ochrony danych osobowych, są z nią ściśle powiązane; dyskutowano o ich relacji z RODO i interakcjach, w jakie wchodzą z rozporządzeniem. Unaoczniono wpływ ochrony danych na inne dziedziny jak ochrona konkurencji czy etyka. Dużą część dyskusji poświęcono tematowi oceny ryzyka.

Ochrona danych osobowych w procesie wyborczym
Podczas drugiego panelu poznaliśmy doświadczenia ochrony danych osobowych z różnych punktów widzenia: procedur wyborczych; naruszeń czy skarg, które wpływają do UODO w zakresie procesu wyborczego. Poruszono problematykę poważnych zmian w prawie polskim, do jakich doszło w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w 2020 roku, kiedy to rozporządzeniami ograniczano wolności osobiste oraz regulowano kwestie ochrony danych osobowych. Zajmującym tematem okazały się być kompetencje męża stanu, m.in. rejestrowanie czynności komisji wyborczych podczas wyborów.  

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu na żywo i online uczestniczyło ponad 400 osób.

Poniżej przedstawiamy nagrania z konferencji. 


Mirosław Wróblewski, prezes UODO - rozpoczęcie konferencji na temat ochrony danych osobowych w UE.


Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego - rozpoczęcie konferencji o ochronie danych w UE


Urszula Góral, IOD Sejmu, odczytanie listu Marszałka Sejmu


Mirosław Wróblewski, prezes UODO - przedstawienie Społecznego Zespołu Ekspertów


dr Mirosław Gumularz, Przewodniczący Społecznego Zespołu Ekspertów


dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Europejski inspektor Ochrony Danych


dr hab. Agnieszka Grzelak, zastępczyni Prezesa UODO


dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów


dr Karolina Mojzesowicz, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, Komisja Europejska


dr Mirosław Gumularz, przewodniczący Społecznego Zespołu Ekspertów przy PUODO, NewTechLaw.eu


Debata "Ochrona danych osobowych w procesie wyborczym"


Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-05
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-05 14:06:36
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-06-28 13:01:44

Galeria zdjęć

Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” Zdjęcie członków Społecznego Zespołu Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?” Zdjęcie uczestników konferencji „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”