photo
05.06.2024

Prezes UODO powołał Społeczny Zespół Ekspertów

4 czerwca 2024 r. w Warszawie, Mirosław Wróblewski powołał Społeczny Zespół Ekspertów, który działać będzie przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tego samego dnia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu będącego społecznym ciałem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas konferencji zorganizowanej przez UODO pt. „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”.

Zadaniem nowo powołanego zespołu będzie wspieranie Prezesa Urzędu w realizacji jego zadań określonych przepisami prawa, w szczególności w zakresie doradztwa i wyrażania opinii w sprawach przedstawionych Zespołowi. Będzie rekomendował także inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przygotowywał w porozumieniu z PUODO ekspertyzy i stanowiska w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych. Członkowie Zespołu będą też promowali dobre praktyki oraz wykonywali inne zadania, zlecone przez Prezesa Urzędu, dotyczące ochrony danych osobowych, szczególnie w obszarze nowych technologii.

„To jest inicjatywa, która w pełni będzie współgrać z pracami prowadzonymi w Urzędzie, która będzie się toczyć jednocześnie z publicznymi konsultacjami, które rozpoczęliśmy w zakresie dwóch poradników – o zatrudnieniu oraz o zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych. Zespół  ekspertów będzie nas w tych pracach wspierać” powiedział Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Prezes UODO zaznaczył, że już podczas inauguracyjnego spotkania Zespołu prowadzone były rozmowy o najpilniejszych tematach.

„Jednym z najważniejszych poruszonych tematów była kwestia dotycząca przetwarzaniem danych osobowych w związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy o sygnalistach. Druga to rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które też są związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Dzisiaj ochronę danych osobowych musimy traktować także jako system bezpieczeństwa czy wręcz obronności kraju, dlatego wraz z zespołem będziemy pracować nad propozycjami w tym zakresie, także dotyczącym analizy ryzyk, z którymi mogą spotkać się administratorzy w poszczególnych branżach – dodał Mirosław Wróblewski.

W skład Zespołu Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych wchodzą wybitni znawcy tematu ochrony danych osobowych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, legislacyjnych, a także nowych technologii i nauki. Udział w pracach zespołu ma charakter społeczny i jego członkom nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

Przewodniczącym Zespołu został dr Mirosław Gumularz. Pozostali członkowie Zespołu (w kolejności alfabetycznej) to:

 • mec. Roman Bieda
 • dr Dominika Dörre-Kolasa
 • mgr inż. Tomasz Izydorczyk
 • Wojciech Klicki
 • dr Paweł Litwiński
 • dr Dominik Lubasz
 • dr hab. Arwid Mednis
 • dr inż. Rafał Tomasz Prabucki
 • Andrzej Rybus–Tołłoczko
 • dr hab. Marlena Sakowska–Baryła, prof. UŁ
 • mec. Aneta Sieradzka
 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW
 • mgr inż. Mariola Więckowska
 • dr Krzysztof Wygoda
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-05
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-06-05 16:06:12
Ostatnio modyfikował:
user Karol Witowski
date 2024-06-22 09:32:28

Galeria zdjęć

Zdjęcie dr Mirosława Gumularza oraz Mirosława Wróblewskiego, Prezesa UODO Zdjęcie na którym są członkowie Społecznego Zespół Ekspertów Zdjęcie dr Mirosława Gumularza, Mirosława Wróblewskiego, Prezesa UODO oraz Agnieszkę Grzelak – Zastępczyni Prezesa UODO Zdjęcie na którym są członkowie Społecznego Zespół Ekspertów