photo
17.06.2024

Prezes UODO rozmawia z przedstawicielami Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej

Mirosław Wróblewski, prezes UODO spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej – prezesem Pawłem Bukrewiczem oraz wiceprezesami Tomaszem Kozłowiczem i Aleksandrem Pawlikowskim.

W trakcie spotkania poruszono temat ochrony danych osobowych w zawodzie głosowych lektorów. Szczególny nacisk położono na zagadnienie rozwoju i wzrostu popularności technologii sztucznej inteligencji, w tym narzędzia klonowania głosu. Przedstawiciele stowarzyszenia wyrazili swoje obawy związane z negatywnym wpływem jaki te innowacje mogą wywierać na brzmienie mowy polskiej. Stosowanie narzędzi AI może w szczególności przyczyniać się do zubożenia i pozbawienia określonego kontekstu kulturowego języka polskiego.

„Sztuczna inteligencja daje nam szanse na kolejny skok rozwojowy, jednak musimy zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie mogą się wiązać z możliwościami tej technologii.  Wykorzystanie sztucznej inteligencji rodzi poważne wyzwania w zakresie konieczności zapewnienia ochrony danych osobowych i prywatności obywateli. Rolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest stać na straży tych wartości i zwracać uwagę zarówno na zagrożenie, które już występują, jak i na te potencjalne.” - powiedział Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również o problemach związanych z rynkowym zaniżaniem znaczenia brzmienia mowy polskiej, w tym braku odpowiednich regulacji chroniących zawód lektora telewizyjnego i filmowego.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-17
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-17 07:06:04
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-18 09:09:13

Galeria zdjęć

Zdjęcie przedstawiające przedstawicieli Stowarzyszenia Lektorów Rzeczpospolitej Polskiej - prezesem Pawłem Bukrewiczem oraz wiceprezesami Tomaszem Kozłowiczem i Aleksandrem Pawlikowskim