photo
17.06.2024

Konferencja naukowa dotycząca ochrony danych osobowych w świetle wybranych aktów prawnych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na konferencję „Ochrona danych osobowych w świetle aktu o sztucznej inteligencji i innych aktów wdrażających europejską strategię danych”.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2024 r. wgodz. 8:30-17:00 na Wydziale Prawa i Administracji UW w auli A2, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4.

Celem konferencji jest omówienie wyzwań dla ochrony danych osobowych, wynikających z aktów prawnych przyjętych na podstawie europejskiej strategii w zakresie danych: Aktu o sztucznej inteligencji (AI Act), Aktu o zarzadzaniu danymi (Data Governance Act), Aktu o danych (Data Act) i in.

Poszczególne panele dotyczyć będą: ochrony danych osobowych w systemach sztucznej inteligencji w świetle Aktu o sztucznej inteligencji oraz innych nowych aktów unijnych, kwestii organów właściwych w sprawach dotyczących stosowania tych regulacji oraz współpracy pomiędzy nimi, a także sądowej kontroli działania tych organów.

Wydarzenie otworzą prof. dr hab. Tomasz Giaro, dziekan WPiA UW oraz Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Moderatorami poszczególnych paneli będą dr hab. Arwid Mednis z Uniwesytetu Warszawskiego, dr Paweł Litwiński z Kancelarii Barta Litwiński, dr hab. Agnieszka Grzelak, zastępczyni prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa, była prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, reprezentująca Uniwersytet Łódzki.

Wśród pozostałych uczestników konferencji są reprezentanci UODO, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Komisji Europejskiej, Microsoftu oraz szkół wyższych: University College Dublin School of Law, Uniwersytetu WSB Merito, Akademii Leona Koźmińskiego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Śląskiego , Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas wydarzenia wręczone zostaną nagrody w XII edycji konkursu na esej, organizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych i Krajową Izbę Radców Prawnych.

REJESTRACJA

PROGRAM KONFERENCJI

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-17
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-17 08:06:11
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-17 12:00:50