photo
18.06.2024

Uwagi Prezesa UODO do prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej

Projekt ustawy o asystencji osobistej wymaga uporządkowania reguł przetwarzania danych osobowych. Prezes UODO przekazał Marszałkowi Sejmu uwagi do projektu.

Projektowana ustawa ma stworzyć zasady przyznawania i realizacji usługi asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami w oparciu o indywidualne ustalenia wsparcia potrzebnego do niezależnego życia.

Uwagi Prezesa UODO

Świadczenie usług o asystencji osobistej wymagać będzie przetwarzania danych osobowych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a także samych asystentów. To nie tylko tzw. dane zwykłe, ale również dane szczególnej kategorii. Dlatego istotną kwestią jest zapewnienie zgodności procesów przetwarzania danych pozyskiwanych dla realizacji usługi asystencji osobistej z RODO.

Konieczna jest zatem poprawnie przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych, która  powinna prowadzić m.in. do wykazania niezbędności przetwarzania wskazanych w projektowanych przepisach danych osobowych w określony sposób, we wskazanym konkretnie celu i zakresie. Oceny wymaga też wpływ tych danych na prywatność osób objętych usługą asystencji. Ponadto cel przetwarzania musi być określony w podstawie prawnej, gdy są nią przepisy prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 3 RODO).

Zdaniem Prezesa UODO przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych pozwoliłoby także na prawidłowe ukształtowanie ról w procesach przetwarzania danych i zakresów odpowiedzialności podmiotów realizujących zadania na poszczególnych etapach realizacji usługi asystencji oraz relacji zachodzących pomiędzy tymi podmiotami.

Z innymi uwagami do projektu ustawy oraz pogłębioną analizą zastrzeżeń, można zapoznać się w opinii PUODO, która w całości jest załączona poniżej.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-18 07:06:26
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-19 10:00:25

Materiały do pobrania

Pobierz plik DOL.401.89.2024 Uwagi do prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-18 07:24:59
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-18 07:24:59