photo
24.06.2024

Seminarium organizowane przez ZUS we współpracy z UODO

19 czerwca 2024 r. we Wrocławiu odbyło się seminarium „Przetwarzanie danych przez ZUS i płatników składek w związku z realizacją ustawowych obowiązków. Praktyczne aspekty”. Było to pierwsze wydarzenie z cyklu trzech seminariów związanych z tematyką ochrony danych osobowych, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie wydarzenia były poruszane zagadnienia dotyczące kształtowania statusu podmiotów prowadzących rejestry publiczne i związane z tym konsekwencje a także obowiązki. Omawiano też temat wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) w procesie kontroli płatników składek oraz wszelkie dylematy, z tym związane, dotyczące ochrony danych osobowych.   

Konferencję otworzył Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS. W swoim przemówieniu podkreślił, że sztuczna inteligencja stanowi zarówno ogromne wyzwanie, jak i ryzyko. Zaznaczył, że zanim przystąpimy do wdrażania nowych technologii związanych ze sztuczną inteligencją musimy dostosować przepisy i regulacje prawne.

Konrad Komornicki, zastępca prezesa UODO podczas swojego wystąpienia zwrócił szczególną uwagę na rolę człowieka w procesie przetwarzania danych tj. ochronę jego prywatności i danych. „Nowa technologia, sztuczna inteligencja, przy zabezpieczeniu praw i wolności człowieka - jego danych osobowych, jest sojusznikiem rozwoju”. – podsumował Konrad Komornicki.

Panel dyskusyjny, kończący Seminarium, koncentrował się wokół tematu wykorzystania sztucznej inteligencji. Prelegenci, podsumowując swoje wystąpienia, doszli do wspólnych wniosków, że rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, otwiera przed nami ogromne możliwości. Zaznaczyli, że SI może znacząco poprawić efektywność procesów, wspierać innowacje i przyczynić się do rozwoju wielu sektorów gospodarki, jednakże  kluczowym aspektem tego rozwoju jest zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń.

Nagranie ze spotkania dostępne jest https://www.youtube.com/watch?v=2X9lSON4S8w

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-24
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-24 09:06:03
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-24 12:53:09

Galeria zdjęć

Zdjęcie przedstawiające uczestników Konferencji „Przetwarzanie danych przez ZUS i płatników składek w związku z realizacją ustawowych obowiązków. Praktyczne aspekty” Zdjęcie przedstawiające uczestników Konferencji „Przetwarzanie danych przez ZUS i płatników składek w związku z realizacją ustawowych obowiązków. Praktyczne aspekty” Zdjęcie przedstawiające Zbigniewa Derdziuka, prezesa ZUS