photo
25.06.2024

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta bez uwzględnienia uwag Prezesa UODO

Inicjatywa PUODO oraz Społecznego Zespołu Ekspertów przy PUODO.

Ustawa o ochronie sygnalistów została przyjęta przez Sejm RP w dniu 14.06.2024.

W toku prac legislacyjnych Prezes UODO podkreślał, że zasady przetwarzania danych osobowych sygnalistów, jak i danych osób, których zgłoszenie dotyczy, powinny być doprecyzowane.

Prezes UODO w piśmie do Marszałka Senatu RP wskazał na wątpliwości dotyczące przyjętych przez Sejm przepisów. W szczególności podkreślił, że ustawa nie jest konsekwentna w kształtowaniu praw i obowiązków sygnalistów chcących dokonać zgłoszenia zarówno w trybie imiennym, jak i anonimowym. Ustawa z jednej strony dopuszcza zgłoszenia anonimowe, a z drugiej nie zawiera wystarczająco jasnych wymagań z tym związanych.

W związku z powyższym, przewidując, że stosowanie ustawy zrodzić może poważne wątpliwości w praktyce, Prezes UODO wraz z ekspertami Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz powołanego przez PUODO Społecznego Zespołu Ekspertów podjęli inicjatywę pilnego zorganizowania spotkania w tej sprawie, którego celem będzie zidentyfikowanie i omówienie obszarów, które mogą generować największe wątpliwości interpretacyjne.

Prawidłowa interpretacja przepisów ustawy zgodna z dyrektywą 2019/1937o ochronie sygnalistów przyczyni się do minimalizowania ryzyk dla praw lub wolności osób, których dane będą przetwarzane w procesie przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów (które mogą wystąpić m.in. w związku z nieuwzględnieniem uwag Prezesa UODO).

Spotkanie zostanie zorganizowane w ciągu najbliższych tygodni tak, aby przedstawić stanowisko Prezesa UODO jeszcze zanim przepisy wejdą w życie. Spotkanie poprzedzone zostanie zebraniem pytań i wątpliwości, poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej urzędu. Spotkanie będzie transmitowane online.

O ustaleniach i dalszych krokach będziemy informować. Prosimy śledzić naszą stronę www i media społecznościowe.

Uwagi Prezesa UODO dotyczące ustawy o ochronie sygnalistów dostępne są w załączonym poniżej dokumencie.

DOL.401.512.2021

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-25
Wprowadził informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-25 16:06:50
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-26 08:42:49

Materiały do pobrania

Pobierz plik Opinia Prezesa UODO dotycząca ustawy o ochronie sygnalistów DOL.401.512.2021
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2024-06-25 17:20:53
Wprowadził informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-25 17:20:53