photo
26.06.2024

Zdravko Vukić nowym Wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady Ochrony Danych

Podczas 94. posiedzenia plenarnego, które odbyło się w dniach 18 – 19 czerwca, członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) wybrali Zdravko Vukića, przewodniczącego chorwackiego organu ochrony danych, na Wiceprzewodniczącego EROD. Zdravko Vukić zastąpi Aleida Wolfsena (przewodniczącego niderlandzkiego organu ochrony danych), którego pięcioletnia kadencja na stanowisku Wiceprzewodniczącego EROD dobiegła końca. W nadchodzących latach Zdravko Vukić, wraz z drugą Wiceprzewodniczącą EROD - Irene Loizidou Nikolaidou (przewodniczącą cypryjskiego organu ochrony danych), będą ściśle współpracować z Przewodniczącą EROD Anu Talus, aby zapewnić spójne stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych i promować skuteczną współpracę między organami ochrony danych w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Wiceprzewodniczący EROD Zdravko Vukić powiedział:

"Jestem zaszczycony i wdzięczny, że zostałem wybrany na Wiceprzewodniczącego EROD. EROD jest znaczącym i wpływowym organem decyzyjnym UE, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństwa cyfrowego zgodnego ze wspólnymi wartościami UE.

Wszyscy członkowie EROD ściśle współpracują ze sobą w celu podnoszenia świadomości na temat RODO, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym,
aby umożliwić osobom fizycznym korzystanie z przysługujących im praw oraz pomóc przedsiębiorstwom, w tym małym przedsiębiorstwom, w zrozumieniu ich obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów.

W nadchodzących latach, jako Wiceprzewodniczący EROD, będę odpowiedzialny za dalsze dążenie do tych celów i zobowiązuję się do zacieśnienia współpracy w zakresie egzekwowania prawa, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom, wykorzystując innowacyjne podejścia i narzędzia.

W celu zrealizowania tych postulatów, musimy dopilnować, aby organy ochrony danych i Sekretariat EROD, pełniący rolę kluczowego łącznika między organami, dysponowały odpowiednim personelem. Jako Wiceprzewodniczący, poświęcę szczególną uwagę i czas również temu kluczowemu aspektowi”.

Przewodnicząca EROD, Anu Talus, powiedziała:

"Chciałabym podziękować ustępującemu Wiceprzewodniczącemu EROD, Aleidowi Wolfsenowi, za jego zaangażowanie i wkład w ciągu ostatnich lat, które pomogły
nam, jako Radzie, wspólnie się rozwijać i osiągać doskonałe wyniki.

Z niecierpliwością czekam również na współpracę z Wiceprzewodniczącym Zdravko Vukićem, aby stawić czoła wyzwaniu, jakim jest rosnąca liczba zadań EROD”.

Chociaż powszechną praktyką EROD jest już przeprowadzanie konsultacji publicznych po przyjęciu pierwszej wersji wytycznych, podczas posiedzenia plenarnego Rada zdecydowała, że może również konsultować się z zainteresowanymi stronami przed przygotowaniem wytycznych, w poszczególnych przypadkach.

Konsultacje te umożliwią EROD uwzględnienie uwag, pytań i praktycznych przykładów zainteresowanych stron, w początkowym okresie opracowywania projektu.

Uwaga dla redaktorów:

O Wiceprzewodniczącym EROD Zdravko Vukiću:

Zdravko Vukić pełni funkcję przewodniczącego chorwackiego organu ochrony danych od 2020 r. W lutym 2024 r. został ponownie wybrany na kolejną czteroletnią kadencję.

Wcześniej, w latach 2005-2016, Zdravko Vukić pełnił funkcję Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich odpowiedzialnego za pracowników i sprawy prawne organizacji. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Wiceministra w Ministerstwie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Mienia Państwowego Republiki Chorwacji.

Zdravko Vukić gościnnie prowadzi również wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na chorwackich uczelniach oraz jest członkiem Krajowej Rady Cyberbezpieczeństwa. Vukić był również zaangażowany w inicjatywę UE
na rzecz współpracy instytucjonalnej między administracjami publicznymi państw członkowskich UE i państw trzecich.

Pod jego kierownictwem, chorwacki organ ochrony danych Chorwacki w 2022 r. zorganizował Wiosenną Konferencję Europejskich Organów Ochrony Danych, która stanowi platformę współpracy między europejskimi organami regulacyjnymi
ds. ochrony danych. Zdravko Vukić odegrał również kluczową rolę w realizacji finansowanych ze środków UE projektów ARC I i ARCII, których celem było wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w dostosowaniu się do RODO.

O procedurze wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego EROD:

Zgodnie z art. 73 RODO, EROD wybiera spośród swoich członków jednego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących zwykłą większością głosów
i w głosowaniu tajnym. Ich kadencja musi trwać pięć lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia, począwszy od dnia wyborów.

Kadencja nowego Wiceprzewodniczącego EROD Zdravko Vukić’a kończy się 19 czerwca 2029 r.

25 maja 2023 r. wybrano Przewodniczącą EROD Anu Talus i Wiceprzewodniczącą EROD Irene Loizidou Nikolaidou.

 

 

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2024-06-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-26 08:06:27
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-26 08:03:36