photo
04.07.2024

Można już zapoznać się z uwagami do poradników UODO

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dwóch poradników UODO i publikujemy wszystkie uwagi, które w ich ramach wpłynęły do Urzędu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i rynkowym Urząd Ochrony Danych Osobowych 21 maja 2024 r. rozpoczął otwarte konsultacje, aby każdy zainteresowany mógł wnieść swoje uwagi, pytania czy propozycje do dwóch poradników UODO:

  1. Poradnika o przetwarzaniu danych przy zatrudnianiu „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” z 2018 r.
  2. Poradnika o reagowaniu na naruszenia danych osobowych „Jak administratorzy powinni postępować w przypadku naruszeń ochrony danych”  z 2019 r.

Bardzo dziękujemy za bardzo pozytywny odzew na nasze zaproszenie i liczny udział w konsultacjach:  39 podmiotów przesłało swoje uwagi  do poradnika o przetwarzaniu danych przy zatrudnieniu, a 21 do poradnika o reagowaniu na naruszenia danych osobowych.

Z uwagami dotyczącymi poradnika: „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” z 2018 r. można zapoznać się pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/579

Z uwagami do poradnika: „Jak administratorzy powinni postępować w przypadku naruszeń ochrony danych”  z 2019 r. można zapoznać się pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/578

Mirosław Wróblewski, prezes UODO dziękuje wszystkim, którzy tak licznie przyłączyli się do projektu wspólnego kształtowania treści istotnych dla budowania wiedzy i świadomości w zakresie ochrony danych osobowych.

- „Taka współpraca z jednej strony wzmacnia zrozumienie dla działań organu nadzorczego, a z drugiej strony przybliża oczekiwania społeczeństwa, rynku i środowisk zawodowo związanych z dziedziną ochrony danych i prywatności co kształtu projektowanych zmian” – podsumował przebieg konsultacji Mirosław Wróblewski.

UODO przeanalizuje zebrane uwagi i się do nich odniesie, a następnie biorąc je pod uwagę opracuje uaktualnione poradniki. Poradniki będą także przedmiotem konsultacji z członkami Społecznego Zespołu Ekspertów przy Prezesie UODO.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-07-04
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-07-04 11:07:48
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-07-04 14:42:26