GIODO podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

W Krakowie 12 czerwca 2014 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a prof. dr. hab. med. Wojciechem Nowakiem, JM Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współpraca będzie realizowana w obszarach działalności: naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. Obie instytucje będą również wymieniać się materiałami o charakterze analitycznym i informacyjnym, dokumentacją prawną oraz innymi danymi dotyczącymi form i metod pracy z zachowaniem tajemnic prawnie chronionych.

Wspólnie będą organizowane seminaria, konferencje, szkolenia, praktyki studenckie oraz prace naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.

Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono Panu Andrzejowi Lewińskiemu, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Włudyce, Kierownikowi Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska uczelnia, uznawana za jedną z najlepszych w kraju. W tym roku obchodzi jubileusz 650-lecia istnienia. To już 14. szkoła wyższa, z którą GIODO zawarł umowę mającą na celu zwiększenie wiedzy o prawach i środkach ochrony danych osobowych, poprzez m.in. wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-07
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 15:12:42
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 09:52:07

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie pomiędzy GIODO a UJ (PDF 31,1 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-07 15:29:26
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 15:29:26