Porozumienie GIODO z Instytutem Nauk Prawnych PAN, 22.06.2015 r.

GIODO będzie współpracował z Instytutem Nauk Prawnych PAN w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz edukacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Przewiduje to porozumienie zawarte 22 czerwca 2015 r. między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Jednym z pierwszych efektów współpracy jest objęcie przez GIODO patronatu nad powołanym przez Instytut Nauk Prawnych PAN studium podyplomowym „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji", którego celem jest kształcenie osób pełniących tę funkcję pod kątem zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych oraz przyszłej regulacji prawnej Unii Europejskiej.

Porozumienie przewiduje także inicjowanie prac naukowych i badawczych oraz innych przedsięwzięć w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności, m.in. organizację konferencji, seminariów, wykładów czy szkoleń.

Podpisane porozumienie to pierwsza umowa o współpracy z instytutem naukowym, niemniej można je uznać za kontynuację działań GIODO wspierających edukację specjalistów z ochrony danych osobowych, któremu służą m.in. porozumienia zawierane ze szkołami wyższymi. Do tej pory parafowano ich już 15.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-07
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 15:12:22
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 09:53:51

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie pomiędzy GIODO a Instytutem Nauk Prawnych PAN (PDF 214 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-07 15:34:16
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 15:34:16