photo
21.11.2017

GIODO zacieśnia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 21.11. 2017 r.

Podnoszenie wiedzy lekarzy i farmaceutów w zakresie ochrony danych osobowych to główny cel porozumienia zawartego między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Uroczyste podpisanie tego dokumentu miało miejsce 21 listopada 2017 r. w siedzibie uczelni. Parafowali je dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Porozumienie przewiduje, że GIODO i Warszawski Uniwersytet Medyczny będą prowadzić wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym. W planach jest organizacja seminariów, wykładów, konferencji i szkoleń, a także praktyk studenckich oraz studiów podyplomowych.

Współpraca między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym trwa już od kilku lat. Jej częścią są prowadzone przez ekspertów z Biura GIODO wykłady dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu bezpieczeństwa baz danych w praktyce aptecznej. Są one okazją do omówienia takich m.in. zagadnień, jak: podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, poszanowanie prywatności i zasad etycznych, w tym w kontaktach z pacjentem i jego rodziną, zapewnienie poufności informacji czy wykorzystywanie danych osobowych do działań promocyjnych i na potrzeby sprawowania opieki farmaceutycznej w aptekach.

Co istotne, dane pozyskiwane i wykorzystywane przez placówki opieki zdrowotnej i apteki należą do danych osobowych tzw. wrażliwych i z tego tytułu podlegają szczególnej ochronie. Ich przetwarzanie – zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – jest co do zasady zabronione, zaś wolno to robić, po spełnieniu ściśle określonych warunków. Dodatkowe obwarowania w tym zakresie zawarte są w przepisach sektorowych regulujących funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i ustanawiających tzw. tajemnice zawodowe.

Mając świadomość, że placówki opieki zdrowotnej z reguły koncentrują się na świadczeniu usług medycznych, zapominając, że przetwarzają wiele danych osobowych podlegających szczególnej ochronie, GIODO zabiega o podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości w tym zakresie, w tym poprzez edukowanie studentów medycyny czy farmacji.

Na potrzebę podejmowania tej problematyki przez uczelnie medyczne dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwracała uwagę m.in. podczas ubiegłorocznego posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.

Obecnie ścisłą współpracę z GIODO podjęły dwie tego typu szkoły wyższe – Śląski Uniwersytet Medyczny i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Agnieszka Świątek-Druś
date 2017-11-21
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 11:06:25
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 10:34:38

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych (PDF 243 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Dr Edyta Bielak-Jomaa
date 2018-06-07 11:52:05
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 11:52:05

Galeria zdjęć

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie