Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

W Rzymie podsumowano efekty działań edukacyjnych oraz podpisano porozumienie o dalszej współpracy

Mimo że realizacja projektu "T4DATA – szkolenie organów ochrony danych i inspektorów ochrony danych” dobiega końca, to jego rezultaty będą upowszechnianie także w 2020 roku m.in. przez UODO. Takim uzgodnieniem zakończyło się ostanie spotkanie partnerów tego projektu, które 14 i 15 listopada 2019 r. odbyło się w Rzymie.

Konsorcjanci podsumowali działania i efekty współpracy, wymienili doświadczenia oraz dobre praktyki, a także podpisali dokument pn. Memorandum of Cooperation, dotyczący dalszej aktywności.

Półtora roku stosowania przepisów RODO pozwala na dokonanie oceny skutków unijnej reformy ochrony danych i przedstawienie stanowisk w tym zakresie – podkreśliła w swoim wystąpieniu Urszula Góral, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w UODO, podczas międzynarodowej konferencji pn. „Podejście do wyzwania: spojrzenie na ochronę danych i nie tylko”, zorganizowanej w ramach T4DATA na zakończenie projektu. Wydarzenie było nie tylko okazją do dyskusji na temat obecnego stanu prawnego, z jakim mamy do czynienia w związku ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ale również do dyskusji o wyzwaniach, jakie stoją przed inspektorami ochrony danych.

Dwa lata realizacji projektu „T4DATA" przez UODO oraz organy nadzorcze z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Bułgarii, umożliwiły powstanie materiałów i przedsięwzięć edukacyjnych dla inspektorów ochrony danych z sektora publicznego, takich jak Podręcznik Inspektora Ochrony Danych czy platformy edukacyjne z wykładami dla inspektorów ochrony danych. Materiały te stanowią cenne wsparcie w procesie stosowania RODO. Podczas rzymskiej konferencji, partnerzy projektu T4DATA zaprezentowali krajowe doświadczenia z realizacji tego przedsięwzięcia.

Uczestnicy projektu zorganizowali w swoich krajach łącznie 21 szkoleń, w których wzięło udział ponad cztery tysiące inspektorów. Powstało również pięć platform edukacyjnych przeznaczonych dla IOD z sektora publicznego, na których partnerzy projektu umieszczają wykłady dotyczące różnych aspektów stosowania RODO. Łącznie w krajach partnerskich odnotowano prawie siedem tysięcy logowań do platform edukacyjnych, które łącznie oferują już ponad 120 godzin wykładów.

Jeśli chodzi o doświadczenia krajowe, to IOD z podmiotów publicznych mogą korzystać z platformy dostępnej pod adresem https://t4data.uodo.gov.pl/. Ponadto UODO zorganizowało dla IOD cztery lokalne szkolenia, których zapis jest również dostępny na wspomnianej platformie. Anna Dudkowska, koordynator projektu T4DATA w UODO pokreśliła, że: – Czas realizacji zadań związanych z projektem T4DATA wypełniły intensywne prace, szczególnie w zakresie realizacji webinariów i organizacji lokalnych szkoleń dla IOD. Na szczęście wysiłek się opłacił i możemy być zadowoleni z już osiągniętych wyników, które są bardzo pomocne w edukacji inspektorów ochrony danych.

Pomimo że na początku stycznia 2020 roku nastąpi formalne zakończenie projektu T4DATA, to dzięki podpisanemu w Rzymie memorandum w dalszym ciągu uczestnicy projektu będą upowszechniać rezultaty tej inicjatywy. W związku z tym w zbliżającym się roku materiały edukacyjne dla IOD, takie jak platforma z wykładami oraz zapis z lokalnych szkoleń, będą udostępniane kolejnym grupom inspektorów działających w administracji publicznej. Trwają także prace nad opracowaniem sześciu wersji językowych Podręcznika Inspektora Ochrony Danych - w tym wersji w języku polskim.

2019-11-26 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-11-26
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-11-26 12:11:46
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-12-23 12:41:46