photo
19.03.2018

Pierwsze spotkanie partnerów projektu T4DATA w Zagrzebiu

Projekt T4DATA: SZKOLENIA DLA URZĘDÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (TRAINING DATA PROTECTION AUTHORITIES AND DATA PROTECTION OFFICERS)

13 marca 2018 r. przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu „Prawa, równość i obywatelstwo na lata 2014-2020”, zorganizowanym przez Chorwacką Agencję Ochrony Danych Osobowych (AZOP) w Zagrzebiu.

Spotkanie było okazją do omówienia kwestii związanych z zarządzaniem projektem, finansowaniem, raportowaniem i tworzeniem dokumentacji. Natomiast głównym tematem rozmów były przyszłe zadania przypisane poszczególnym partnerom.

W ramach projektu T4DATA zaplanowane zostały 3 międzynarodowe treningi przeznaczone dla przedstawicieli organów ds. ochrony danych osobowych z krajów uczestniczących w projekcie. Przewidywane jest również przeszkolenie 600 przyszłych inspektorów ochrony danych z sektora administracji publicznej. Szkolenia ruszą na początku 2019 r. a ich celem będzie przede wszystkim podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie kompetencji i głównych obowiązków inspektorów ochrony danych. Projekt zakończy konferencja podsumowująca rezultaty projektu oraz upowszechniająca wiedzę na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo, aby dotrzeć do nawet 10 000 odbiorców powstanie platforma, gdzie możliwe będzie skorzystanie z oferty webinariów (48 godzin lekcji) poświęconych właściwemu wdrożeniu RODO w podmiotach z sektora publicznego.

Projekt rozpoczął się 8 stycznia 2018 r. i potrwa 2 lata. Koordynatorem przedsięwzięcia jest włoska fundacja Fondazione Lelio E lisli Basso-Onlus, a partnerami: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Chorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych (AZOP), Komisja Ochrony Danych Osobowych w Bułgarii (CPDP), Włoski Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych (GPDP IT) oraz Hiszpańska Agencja ds. Ochrony Danych Osobowych (AGPD). W projekt zaangażowało się również 2 europejskich ekspertów ds. ochrony danych.

Kolejne, drugie spotkanie partnerów projektu zostało zaplanowane w październiku 2018 r. w Warszawie.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-03-19
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 13:06:59
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2020-02-25 14:40:36

Materiały do pobrania

Pobierz plik Ulotka_EN
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Koordynator projektu T4DATA
date 2018-10-22 14:21:43
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-10-22 14:21:43
Pobierz plik Ulotka_PL
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-10-24 10:50:05
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-10-24 10:50:05

Galeria zdjęć

Zdjęcie