Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

59. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 18.01.2022 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne w sprawie prawa dostępu do danych oraz pismo w sprawie zgody stosowania plików cookie.

Celem wytycznych jest przeanalizowanie różnych aspektów prawa dostępu i dostarczenie bardziej precyzyjnych wskazówek co do tego, jak prawo dostępu powinno być realizowane w różnych sytuacjach. Wytyczne zawierają m.in. wyjaśnienia dotyczące zakresu prawa dostępu, informacji, które administrator musi przekazać osobie, której dane dotyczą, formatu wniosku o dostęp, głównych sposobów zapewnienia dostępu oraz pojęcia żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych. Stanowiska i opinie przedstawione podczas spotkania interesariuszy w listopadzie 2019, zostały uwzględnione w trakcie prac nad dokumentem. Wytyczne będą przedmiotem konsultacji publicznych przez 6 tygodni.

EROD przyjęła pismo w odpowiedzi na pisma wzywające do jednolitej interpretacji zgody na stosowanie plików cookie. W piśmie tym EROD powtarza, że zależy jej na zapewnieniu zharmonizowanego stosowania zasad ochrony danych w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. W związku z tym EROD powołała niedawno grupę zadaniową ds. banerów cookie, której rolą jest koordynowanie odpowiedzi na skargi dotyczące banerów cookie. Ponadto EROD przypomina o zaktualizowanych wytycznych dotyczących zgody, aby zapewnić zharmonizowane podejście do warunkowości zgody i jednoznacznego wyrażania woli.

W związku z 59. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenia prasowe: https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-guidelines-right-access-and-letter-cookie-consent_pl

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Agenda 59. Posiedzenia plenarnego EROD znajduje się pod linkiem:

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-01/20220118plen1.2agenda_public.pdf

2022-01-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-01-20
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2022-01-20 11:01:08
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2022-01-20 11:20:01

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-01-20
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2022-01-20 11:18:56