photo
03.02.2022

60. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 01.02.2022 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła pierwszą opinię w sprawie kryteriów certyfikacji.

EROD przyjęła opinię w sprawie systemu certyfikacji RODO-CARPA, przedłożoną Radzie przez luksemburski organ nadzorczy. Jest to pierwsza opinia EROD w sprawie spójności kryteriów dotyczących ogólnokrajowego systemu certyfikacji. System certyfikacji RODO-CARPA jest systemem ogólnym, który nie skupia się na konkretnym sektorze lub rodzaju przetwarzania. Obejmuje on wymogi dotyczące zarządzania ochroną danych w organizacji, w odniesieniu do czynności przetwarzania.

Andrea Jelinek, Przewodnicząca EROD, powiedziała: "Ta opinia jest ważnym krokiem w kierunku większej zgodności z RODO. Głównym celem mechanizmów certyfikacji jest pomoc administratorom i podmiotom przetwarzającym w wykazaniu zgodności z RODO. Administratorzy i podmioty przetwarzające, stosujące się do mechanizmu certyfikacji, zyskują również większą widoczność i wiarygodność, ponieważ umożliwiają osobom fizycznym szybką ocenę stopnia ochrony operacji przetwarzania".

Opinia EROD ma na celu zapewnienie spójności i prawidłowego stosowania kryteriów certyfikacji wśród organów nadzorczych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W tym celu, zdaniem EROD, należy wprowadzić kilka zmian do projektu kryteriów certyfikacji.

Po zatwierdzeniu mechanizmu certyfikacji przez organ nadzorczy, zostanie on również dodany do rejestru mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości w dziedzinie ochrony danych, zgodnie z art. 42 ust. 8 RODO.

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Porządek obrad 60. posiedzenia plenarnego EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-02-03
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-18 10:03:08
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-18 10:56:15